Επιμελήτηριο Αιτωλ/νιας – Ενημερωτική εκδήλωση για τη διαχείριση των Πνευματικών Δικαιωμάτων στη Νάυπακτο

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτχτνικών & Εμπορικών Σωματείων Ναυπακυίας και Δωρίδας διοργανώνουν ενημερωηική εκδήλωση με θέμα:

«Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων»
την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 στις 20.00 στην αίθουσα του Εργατικού Κέμτρου Ναυπακτίας
Κεντρικός ομιλητής ο Γιάννης Γλέζος

Πρόεδρος του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων ¨Αυτοδιαχείριση¨

Σκόπος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου Αιτωλ/νιας
καθώς και της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Ναυπακτίας
και Δωρίδας για το Συμφωνητικό συνεργασίας της Κεντρικής Ένωσης επιμελητηρίων Ελλάδας
(Κ.Ε.Ε.Ε.) με τον Οργανισμό Συλλογικής Γιατείριζης Πνεσμαηικών Γικαιωμάηων
«Ασηοδιατείριζη» ποσ πραγμαηοποιήθηκε κατόπιν συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινής
αποδοχής των δύο πλευρών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ