Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας – Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: Ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων»

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο:
«Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων»
την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 και ώρα 13:15 στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
(Παπαστράτου 53 & Σμύρνης, Αγρίνιο).
Στην εκδήλωση θα συμμετέχει ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
κ. Φώτης Κουρμούσης
Η εκδήλωση εστιάζει σε:
 Ιδιώτες, παρουσιάζοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
 Υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, μικρές μεσαίες και μεγάλες, παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο για
τον εξωδικαστικό μηχανισμό.
Στόχος της εκδήλωσης είναι:
 Να παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των ιδιωτικών χρεών, δηλαδή τόσο
για τα κόκκινα δάνεια όσο και για τις οφειλές προς το δημόσιο (Δ.Ο.Υ., ΕΦΚΑ κλπ).
 Να απαντηθούν ερωτήματα – απορίες που θα θέσουν οι ενδιαφερόμενοι.
 Να τεθούν από τους ενδιαφερόμενους προβληματισμοί ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τη
νομοπαρασκευαστική διαδικασία καθώς και στη διαμόρφωση της Στρατηγικής για τη
Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ