Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Υποχρέωση τήρησης Ειδικού Βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του για την υποχρέωση διατήρησης από τους Φορείς Εκμετάλλευσης και τους Εμπόρους, στα πλαίσια τον περιφερειακών Μητρώων ”ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ” & ”ΕΜΠΟΡΩΝ”, ειδικού τύπου Βιβλίου απογραφής της
ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας.
Το εν λόγω Βιβλίο πρέπει να εκτυπωθεί από τους υπόχρεους και να προσκομισθεί για θεώρηση στην αρμοδία Περιφερειακή Αρχή κανονισμού ξυλείας (Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=22218,ο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ