Επιστολή Προέδρου ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών με θέμα την κάθετη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Μπλέτσας Στυλιανός κατόπιν σχετικής ομόφωνης απόφασης της Δ.Ε. , απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Σπίρτζη Χρήστο με θέμα την κάθετη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό.
Η επιστολή έχει ως εξής:
Αξιότιμε Υπουργέ, αγαπητέ Συνάδελφε,
όπως γνωρίζετε, η κάθετη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό
αποτελεί πάγιο αίτημα των φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της
κοινωνίας της πόλης.
Το Τ.Ε.Ε. – Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας έχει
στοιχειοθετήσει την αναγκαιότητα κατασκευής της ήδη από το 2009, με βάση
το πόρισμα σχετικής ομάδας εργασίας του, όπου αποδεικνύεται, ότι αποτελεί
τη βέλτιστη λύση, διότι διέρχεται από περιοχή οριζοντιογραφικά επίπεδη,
αδόμητη και με γεωργική χρήση, ενώ παράλληλα απαιτούνται μικρής αξίας και
έκτασης απαλλοτριώσεις.
Ταυτόχρονα, στην πόλη του Αγρινίου δίδεται το πλεονέκτημα της
εγγύτητας στην Ιόνια Οδό, της ασφάλειας και της προσβασιμότητας στα
ΒΙΟΠΑ, που προβλέπονται στο Γ.Π.Σ. Αγρινίου. Πρόκειται επίσης για την
άμεση σύνδεση του Αγρινίου με το λιμάνι του Πλατυγιαλιού και βεβαίως
αποτελεί τμήμα της σύνδεσης του Δυτικού με τον Ανατολικό Άξονα και τον
Ε65 (Πλατυγιάλι – Ιόνιος – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία).
Κύριε Υπουργέ,
επειδή, όπως έχετε αναφερθεί με δηλώσεις σας στον Τύπο, η κάθετη
σύνδεση είναι ένα από τα συνοδά έργα, που πρέπει να υλοποιηθούν στο
Αγρίνιο, με τη μέχρι όμως σήμερα εμπειρία να έχει δείξει δυστυχώς, ότι, όταν
ολοκληρώνονται τα μεγάλα έργα, τα συνοδά παραπέμπονται στις καλένδες,
παρακαλώ όπως μας γνωρίσετε:
1. Τον προγραμματισμό του Υπουργείου σας για την κατασκευή του
συγκεκριμένου έργου.
2. Τις ενέργειες, που προτίθεστε να κάνετε προς την κατεύθυνση αυτή.
3. Τον τρόπο χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου.
4. Το χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ