Επιστολή Φοιτητών για την Επανίδρυση του Τμήματος ΔΠΠΝΤ με έδρα το Αγρίνιο προς τον Πρωθυπουργό

Αναλυτικά η Επιστολή Φοιτητών για την Επανίδρυση του Τμήματος ΔΠΠΝΤ με έδρα το Αγρίνιο προς τον Πρωθυπουργό :

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Εμείς οι πολύπαθοι φοιτητές του προγράμματος του πανεπιστημιακού τμήματος (ΑΕΙ) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών, το οποίο
καταργήθηκε κυριολεκτικά σε μια νύχτα σκανδαλωδώς για συντεχνιακά συμφέροντα που εκπορεύονται από τη Πάτρα και καθεστωτικά πολιτικά συμφέροντα της προηγούμενης κυβέρνησης για ψηφοθηρικούς λόγους, χωρίς μελέτη σκοπιμότητας και σχετική θεσμική αιτιολόγηση ως οφειλόταν από τον νόμο, σας αποστέλλουμε τη παρούσα επιστολή και ζητούμε την αποφασιστική πολιτική σας παρέμβαση σας για την επανίδρυση του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (τΔΠΠΝΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο.

Είσαστε η τελευταία μας ελπίδα, ώστε να δώσετε μια οριστική λύση στο μείζων πρόβλημα που αντιμετωπίζει η φοιτητική μας κοινότητα αλλά και οι απόφοιτοι του τΔΠΠΝΤ. Το τΔΠΠΝΤ καταργήθηκε χωρίς την ύπαρξη καμίας μελέτης τεκμηρίωσης και σκοπιμότητας και κυριολεκτικά εν μία νυχτί, ενώ ιδρύθηκε στη θέση του τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας στο οποίο μεταφέρθηκαν τα μέλη ΔΕΠ του τΔΠΠΝΤ και όλες οι λειτουργίες σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος σπουδών του τΔΠΠΝΤ. Στην ύπαρξη του ΔΠΠΝΤ όμως, οι περισσότεροι εξ’ ημών στηριχθήκαμε προκειμένου να επιλέξουμε την πανεπιστημιακή και μετέπειτα την επαγγελματική μας πορεία, πλην όμως αγνοηθήκαμε προκλητικά.

Έκτοτε, αποδυθήκαμε σε έναν αγώνα, τόσο οι φοιτητές του τμήματος, προκειμένου, με τη συμβολή τοπικών φορέων και πολιτικών αρχών, να ανατραπεί η ακατανόητη και απαράδεκτη αυτή απόφαση, αφού ο μοναδικός λόγος υπήρξε η βούληση του Πανεπιστημίου Πατρών να δημιουργηθεί νέο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας στην Πάτρα και όχι στο Αγρίνιο (με πρωτοβουλία και απόφαση του πρώην Πρύτανη του πανεπιστημίου Πατρών, προφανώς) το οποίο να είναι και πλασματικό βιώσιμο με την συμμετοχή καθηγητών τΔΠΠΝΤ χωρίς συναφές αντικείμενο στην Ιστορία και Αρχαιολογία, μέχρις ότου να πιστωθούν νέες θέσεις στο νέο τμήμα. Γεγονός πάντως είναι ότι χωρίς σχετική μελέτη τεκμηρίωσης και σκοπιμότητας δεν μπορεί να στηριχθεί έννομη απόφαση περί κατάργησης τμήματος και η σχετική απόφαση ήταν αποτέλεσμα προφανώς της βούλησης της τότε κυβερνήσεως να εξυπηρετήσει πολιτικά συμφέροντα. Για το λόγο αυτό ζητούμε την επανίδρυση του τΔΠΠΝΤ.

Απαιτείται συνεπώς η άμεση παρέμβαση και πολιτική απόφαση σας ώστε να επέλθει η ακύρωση της καταργήσεως του με την επανίδρυση του τμήματος μας έτσι ώστε οι φοιτητές, και οι οικογένειες τους, να παύσουν να είναι όμηροι της καταστάσεως. Τονίζουμε εδώ ότι το τµήµα καταργήθηκε ενώ παρουσίαζε συνεχή βελτίωση. Είχε άριστες υλικοτεχνικές υποδοµές, σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών που λειτουργεί για τα δύο τελευταία έτη (!) ακόμα και σήμερα, µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, διδακτορικό πρόγραμμα και πιστοποίηση από την ΑΔΙΠ µε ισχύ έως και το 2023. Επίσης, διέθετε δεκαεπτά µέλη ΔΕΠ (τώρα 13), τριακοσίους εν ενεργεία φοιτητές, επτακοσίους αποφοίτους.

Κύριε Πρωθυπουργέ, όπως ειπώθηκε σε σχετική συζήτηση σε επερώτηση στη
βουλή το τΔΠΠΝΓ µε πολιτική απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης καταργήθηκε, και με δική σας πολιτική απόφαση και της κυβέρνησης σας να
επανιδρυθεί.

ΣΥΝΟΨΗ
Ειδικότερα, θεωρούμε ότι η επανίδρυση του τΔΠΠΝΤ είναι στόχος εφικτός, βιώσιμος, παραγωγικός, αναπτυξιακός και χρήσιμος γιατί:
1. Το τΔΠΠΝΤ είναι βιώσιμο (είχε 12000 μονάδες περίπου βάση εισαγωγής) και είναι ακόμα και τώρα επαρκές από την άποψη του αριθμού των μελών ΔΕΠ
με συναφή γνωστικά αντικείμενα, δικές του κτιριακές εγκαταστάσεις και ακριβό εργαστηριακό εξοπλισμό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών.

2. Συνδέεται με την αγορά εργασίας με τρόπο καινοτόμο υποστηρίζοντας όχι μόνο τη πολιτιστική κληρονομιά και το σύγχρονο πολιτισμό, αλλά και τις Δημιουργικές και Πολιτισμικές Βιομηχανίες, το τουρισμό, την οργανωσιακή
κουλτούρα και διαπολιτισμική διαχείριση και καινοτομία. Από την εμπειρία μας, εργοδότες από οργανισμούς όχι μόνο του δημόσιου τομέα αλλά και του ιδιωτικού τομέα αντιλαμβάνονται και αναφέρονται συχνά σε μας για τη μοναδικότητα του τμήματος μας

3. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πανεπιστημιούπολης του Αγρινίου στην οποία επιθυμούμε να επανιδρυθεί για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του Αγρινίου, της Αιτωλοακαρνανίας και της Δ. Ελλάδας.

4. Το αίτημα μας για επανίδρυση του τΔΠΠΝΤ έχει εγκριθεί από τη σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών στις αρχές του 2020 και έχει παραληφθεί ήδη από το Υπουργείο Παιδείας και την ΕΘΑΑΕ το καλοκαίρι του 2020 παρά τη παρελκυστική πολιτική της πρώην πρυτανικής αρχής του Πανεπιστημίου Πατρών να καθυστερήσει αυτή τη διαδικασία.

5. Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παπαναστασίου, ο περιφερειάρχης Δ. Ελλάδας κ. Φαρμάκης, οι κυβερνητικοί βουλευτές, ο βουλευτής ΚΙΝΑΛ κ. Κωσταντόπουλος και σύσσωμοι οι κοινωνικοί εταίροι, σύλλογοι, ενώσεις, επιμελητήρια και λοιποί φορείς έχουν ταχθεί απερίφραστα υπέρ της επανίδρυσης μας.

6. Ο κ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λιβανός έχει ταχθεί δημοσίως υπέρ της επανίδρυσης του τΔΠΠΝΤ λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα του και ένταξης του σε σχολή Βιώσιμης Ανάπτυξης και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο μαζί με το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Πόρων και Τροφίμων (ΔΕΑΠΤ).

Παρόμοια πρόταση έχει κάνει και ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παπαναστασίου στα πλαίσια επανίδρυσης του Πανεπιστημίου Δ. Ελλάδας. Επίσης, η δημοσιευμένη στο τύπο και εμπεριστατωμένη επιστολή-έκθεση του Περιφερειάρχη Δ. Ελλάδας Κ. Φαρμάκη στο καταρρίπτει απόλυτα τις αιτιάσεις πρόχειρων «ακαδημαϊκών κριτηρίων» προς υποστήριξη του διακτινισμένου περιφερειακού πανεπιστημίου, με το οποίο η επανίδρυση του τΔΠΠΝΤ είναι συμβατή.

Εμείς οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών οι οποίοι επιλέξαμε να έλθουμε από όλες τις πόλεις της Ελλάδας στο Αγρίνιο, να αγαπήσουμε τη πόλη, να την υποστηρίξουμε και να συμβάλουμε στους αναπτυξιακούς στόχους του και της Πατρίδας μας, οι οποίοι γίναμε φοιτητές και εν δυνάμει απόφοιτοι δεύτερης κατηγορίας με την αδικαιολόγητη κατάρτιση, οι οποίοι υπέστημεν συκοφαντίες, εκφοβισμό, ψέματα, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, άγχος, ψυχολογική πίεση και στη σχολή μας αλλά και στη αγορά εργασίας, και άδικες μεθοδεύσεις αυτά τα δύο τελευταία έτη εναποθέτουμε όλες τις ελπίδες μας σε εσάς, το Πρωθυπουργό προκειμένου να μην ολοκληρωθεί αυτό το έγκλημα με την πολιτική σας απόφαση και της κυβέρνησης σας για επανίδρυση του τΔΠΠΝΤ.

Παρακαλούμε να μη μας αγνοήσετε. Η πολιτική σας απόφαση απαιτείται άμεσα ώστε να συμπεριληφθεί το επανιδρυθέν τμήμα στο µηχανογραφικό του 2021.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
Κύριε Πρωθυπουργέ, ακολουθεί λεπτομερής έκθεση στα όσα συνοψίζουμε ως άνω. Στις 5/04/2019 επιλέξατε να εστιάσετε την περιοδεία σας στην Αιτωλοακαρνανία, από το Αγρίνιο τονίζοντας τη σπουδαιότητα αυτής της πόλης, 10 ης σε όλη την Ελλάδα, με το μισό μάλιστα πληθυσμό της τρίτης μεγάλης πόλης της χώρας της Πάτρας, στην οποία εδρεύουν 28 πανεπιστημιακά τμήματα, ενώ η πόλη του Αγρινίου κινδυνεύει να μείνει με 2 (!!) τμήματα και χωρίς να είναι η έδρα πανεπιστημιακής σχολής. Στον χαιρετισμό σας κάνατε ιδιαίτερη αναφορά στο Αγρίνιο και εκφράσατε το θαυμασμό για τους περήφανους, φιλικούς και εργατικούς δημότες του, ενώ υποσχεθήκατε ότι θα υποστηρίξετε με κάθε τρόπο και αποφασιστικά την ανάπτυξη της πόλης του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας στη περιφέρεια της Δ. Ελλάδας με την υποστήριξη της υποψηφιότητας τότε του νυν περιφερειάρχη κ. Νεκτάριου Φαρμάκη. Αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης της πόλης του Αγρινίου, είναι η πανεπιστημιούπολη την οποία προσπαθεί να αναπτύξει τα τελευταία 25 χρόνια (και μέσω του Πανεπιστημίου Δ. Ελλάδας το οποίο καταργήθηκε με μνημονιακή εντολή) και η οποία κινδυνεύει σήμερα να μείνει μόνο με 2 τμήματα. Θεμελιώδες τμήμα σε αυτή τη πανεπιστημιούπολη ήταν το τΔΠΠΝΤ με 15ετή παρουσία. Το πρόγραμμα σπουδών στο τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (τΔΠΠΝΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών έχει πιστοποιηθεί δύο φορές τα τελευταία έξι χρόνια με ΑΡΙΣΤΑ έως το 2023 από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες της αλλοδαπής και την πρώην αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης ΑΔΙΠ (νυν ΕΘΑΑΕ) για τον «καινοτόμο» και «διεπιστημονικό» του χαρακτήρα τέσσερις μήνες πριν τη κατάργηση του τμήματος πού έγινε από την ίδια αρχή ΑΔΙΠ και από τον ίδιο πρόεδρο της, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για ευνόητους λόγους χωρίς αιτιολόγηση (!!). H υπάρχουσα όμως πιστοποίηση από την ΑΔΙΠ το 2019 συνιστά φυσικά το φάκελο επανίδρυσης του τΔΠΠΝΤ, γιατί η ΕΘΑΑΕ λειτουργεί στη πράξη ως συνέχεια της ΑΔΙΠ. Θεωρούμε ότι η πολιτική και οικονομική ηγεσία στη χώρα αλλά και εσείς προσωπικά κατανοείτε τη δυναμική αυτού του διεπιστημονικού πεδίου και την υποστηρίζετε με πράξεις. Με μια ματιά, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και στην πρώτη συνέντευξη της Υπουργού Κας Μενδώνη στις 21-7-2019 διαπιστώνουμε ότι θεωρεί σημαντική «την καινοτομία και την τεχνολογία στην πολιτιστική διαχείριση» και τη σημασία της διεπιστημονικής διαχείρισης του πολιτισμού στο «rebranding» της
χώρας. Επίσης, η από μέρους σας αναβάθμιση του Σύγχρονου Πολιτισμού στο
Υπουργείο Πολιτισμού με τη θέσπιση θέσης Υφυπουργού για την υποστήριξη της Πολιτισμικής Δημιουργίας και κουλτούρας και τη διασύνδεση της με τη καινοτομία αποτελεί μια σημαντική τομή. Ο πολιτισμός επομένως σήμερα έχει οργανωσιακό και στρατηγικό χαρακτήρα. Οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας, αυτό που τελευταία ονομάζεται πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ) οδηγούν στην καινοτομία, ως καταλύτη για την αλλαγή σε άλλους κλάδους, σύμφωνα με τη κεντρική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τΔΠΠΝΤ δεν αποτελούν μια ετερογενή σχημάτωση, αλλά αποδεικνύουν τον «διεπιστημονικό» χαρακτήρα του τμήματος στην κατεύθυνση της πολιτισμικής καινοτομίας.
Σε μια περίοδο δεκαπέντε ετών που άλλα τμήματα στο οικείο πανεπιστήμιο συρρικνώθηκαν σε δυναμικό, το τΔΠΠΝΤ αναπτύχθηκε σε μέλη ΔΕΠ και δυναμικότητα με εργαστήρια, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα και με 1150 ενεργούς φοιτητές και αποφοίτους από όλη την Ελλάδα. Το τμήμα διοχέτευε, μεταξύ άλλων, στη χώρα, στην πόλη του Αγρινίου και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σημαντικό και αναγκαίο στελεχιακό δυναμικό. Όπως παραδέχτηκε υπουργός σας σε σχετική συζήτηση στη βουλή η κατάργηση του τΔΠΠΝΤ είναι, δυστυχώς, ένα ακόµα παράδειγµα από τα πολλά προβλήµατα που µας προκάλεσαν οι νόµοι του ΣΥΡΙΖΑ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση γιατί µε πρόχειρο και βίαιο τρόπο ο προηγούµενος Υπουργός Παιδείας άλλαξε τον ακαδηµαϊκό χάρτη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ιδρύθηκαν τµήµατα µέσα σε µία νύχτα µε βάση µικροπολιτικές σκοπιµότητες, ενώ για τους ίδιους λόγους καταργήθηκε το πανεπιστημιακό τμήμα ΑΕΙ τΔΠΠΝΤ, το οποίο επαναλαμβάνουμε ότι είχε πιστοποιηθεί 4 μήνες πριν από την ΑΔΙΠ, γεγονός σκανδαλωδώς πρωτοφανές για τη χώρα μας
Για όλους εµάς, µοναδική και βιώσιµη λύση είναι η επανίδρυση του Τµήµατος
Διαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν υποδοµές που µπορούν πραγµατικά να αξιοποιηθούν. Είναι πρόταση που δυναµικά και συλλογικά απαιτεί η τοπική κοινωνία, οι φορείς και όταν ερωτήθησαν και οι καθηγητές. Να θυµίσουμε ότι από το 2012 το µοναδικό πανεπιστήµιο που καταργήθηκε ήταν το Πανεπιστήµιο Δυτικής Ελλάδας, µε έδρα το Αγρίνιο. ΜΕ τον νόµο Γαβρόγλου, υπήρξαν δύο µέτρα και δύο σταθµά, γιατί ενώ περιφέρειες όπως η Κρήτη ευνοήθηκαν, στη Δ. Ελλάδα το πανεπιστήμιο υποβαθμίστηκε. Το ΤΕΙ Δ. Ελλάδας εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει όπως και σήμερα με τα τμήματα τα οποία προέρχονται από τα ΤΕΙ μέρος ενός επανιδρυθέντος Πανεπιστήμίου Δ. Ελλάδας το οποίο σε αντίθεση με το Πανεπιστήμιο Πατρών να είναι πραγματικά διακτινισμένο. Τα πανεπιστηµιακά τµήµατα του Αγρινίου επομένως δεν θα ήταν σε κατάργηση και οµηρία, όπως με το προτεινόμενο σχέδιο ανασυγκρότησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Αιτωλοακαρνανία, παρά το γεγονός ότι είχε αγκαλιάσει τα τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και προσδοκούσε την ενίσχυση αυτών, αντ’ αυτού εισέπραξε υποβάθµιση και απαξίωση.
Η Ελλάδα ως κοιτίδα πολιτισµού µε τεράστιο πολιτιστικό πλούτο έχει ανάγκη από εξειδικευµένους επιστήµονες και φυσικά τούτο, για την διαχείριση του πολιτισµικού µας περιβάλλοντος. Μάλιστα στην Αιτωλοακαρνανία υπάρχει πολιτισμικός πλούτος απ’ όλες τις ιστορικές περιόδους. Επίσης, βρίσκεται στο κέντρο του τριγώνου, Αρχαία Ολυµπία – Δωδώνη – Δελφοί. Το Τμήμα μας σαφώς έχει λόγο, αυτούσιας, ύπαρξης, διότι ακριβώς σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, έχει τεράστια σημασία η ύπαρξη εξειδικευμένων στην πολιτισμική
διαχείριση, επιστημόνων. Ομοίως, η ύπαρξη εξειδικευμένων επιστημόνων, είναι απαραίτητη και για άλλους κλάδους όπως προκειμένου για την προώθηση και προβολή των τουριστικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας και την πολιτισμική διαχείριση αυτού του, κρίσιμου για την οικονομία, τομέα. Η κατάργηση του τΔΠΠΝΤ είναι απόδειξη της ποιοτικής συρρίκνωσης, γιατί
πρόσφερε επίσης στον αστικό ιστό και στους νέους δυναμικούς επαγγελματίες και επιστήμονες του Αγρινίου και γιατί το Αγρίνιο θα χάσει το πολιτιστικό πυλώνα του που έτσι και αλλιώς το Πανεπιστήμιο Πατρών με συγκεντρωτικό τρόπο θα συστήσει εκ νέου στη Πάτρα για να συμμετέχει στα αναπτυσσόμενα πολιτιστικά προγράμματα του Πλαισίου Στήριξης ίσως και με τη συνεργασία του Πολυτεχνείου. Το νέο σχέδιο ανασυγκρότησης 2021 του Πανεπιστημίου Πατρών που έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας δεν κάνει αναφορά στην επανίδρυση του τΔΠΠΝΤ, για το οποίο η σχετική πρόταση από το ίδιο Πανεπιστήμιο είναι ήδη στο Υπουργείο Παιδείας και στην ΕΘΑΑΕ από το καλοκαίρι του 2020, όπως ως άνω αναφέρουμε. Όμως το Πανεπιστήμιο Πατρών, λόγω και έργω, καταργεί και συγχωνεύει και άλλα περιφερειακά εκτός Πατρών τμήματα δια του νέου σχεδίου ανασυγκρότησης με το πρόσχημα «ακαδημαϊκών κριτηρίων». Αυτά τα κριτήρια όμως καταρρίπτονται με τον πιο απόλυτο τρόπο από την δημοσιευμένη στο τύπο και εμπεριστατωμένη επιστολή-έκθεση του κ. Περιφερειάρχη Ν. Φαρμάκη προς το νυν Πρύτανη με την οποία αποδεικνύεται περίτρανα ότι η μόνη λύση είναι το αποκεντρωμένο διακτινισμένο περιφερειακό πανεπιστήμιο με υποστήριξη της
πανεπιστημιούπολης του Αγρινίου που θα περιλαμβάνει την επανίδρυση του
τΔΠΠΝΤ. Εκτοτε αναμένουμε συνεννόηση του Υπουργείου Παιδείας με αυτά που είναι υπεύθυνα για τη περιφερειακή ανάπτυξη όπως των Υπουργείων Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας, ώστε οι δημόσιες πιστώσεις να έχουν πραγματικά περιφερειακό αντίκρισμα για τις τοπικές κοινωνίες και να μη στρεβλώνονται υπέρ μιας πόλης με την επίπλαστη δικαιολογία του αυτοδιοίκητου του πανεπιστημιακού ιδρύματος, το οποίο λόγω μεν φέρεται ως περιφερειακό, έργω όμως φέρεται ως πανεπιστήμιο πόλης.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Καταλήγουμε όπως και με τη σύνοψη της επιστολής ως άνω. Εμείς οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών οι οποίοι επιλέξαμε να έλθουμε και να σπουδάσουμε στο Αγρίνιο, να γίνουμε καινοτόμοι επιστήμονες και να συμβάλουμε στους αναπτυξιακούς στόχους της Πατρίδας μας και οι οποίοι σκανδαλωδώς γίναμε φοιτητές και μελλοντικά απόφοιτοι δεύτερης κατηγορίας και εδώ και δύο έτη βιώνουμε ένα προσωπικό εφιάλτη και Γολγοθά εξ αιτίας της καθεστωτικής σκανδαλώδους αντίληψης της προηγούμενης κυβέρνησης εναποθέτουμε όλες τις ελπίδες μας σε εσάς, το Πρωθυπουργό προκειμένου να μην ολοκληρωθεί αυτό το έγκλημα με την πολιτική σας απόφαση για άμεση επανίδρυση του τΔΠΠΝΤ.

Με εκτίμηση ,
Φοιτητές ΔΠΠΝΤ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ