Επιστολή του ΤΕΕ Αιτωλ/νιας προς τους Δημάρχους της Αιτωλ/νιας για τις διαδικασίες αδειοδότησης των έργων.

Επιστολή προς τους Δημάρχους του Νομού Αιτωλ/νιας απέστειλε το ΤΕΕ Αιτωλ/νιας η οποία αναφέρεται στις διαδικασίες αδειοδότησης των έργων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση

Αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι
Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε με μεγάλη μας λύπη φαινόμενα που δεν
συνάδουν με τις έννοιες της νομιμότητας , της συνέπειας και της ηθικής τάξης.
Υπηρεσιακοί και πολιτικοί παράγοντες, αδιαφορώντας για τον νόμο, αλλά και για το
δημόσιο συμφέρον σε τελική ανάλυση, προχωρούν σε αυθαίρετες πράξεις μη διστάζοντας
σε κάποιες περιπτώσεις, να κακολογούν ή να διαβάλουν όποιον εκφράζει διαφορετική
άποψη και μάλιστα επιστημονικά τεκμηριωμένη.
Το ΤΕΕ έχει υποχρέωση και εκ του ρόλου του να στηλιτεύει τέτοια φαινόμενα και να
ενημερώνει την κοινωνία για τους κινδύνους που ελοχεύουν όταν δεν τηρούνται οι νόμοι.
Κίνδυνοι για το δημόσιο συμφέρον, την δημόσια ασφάλεια, την πολιτιστική
κληρονομιά, την προστασία των μνημείων και των ιστορικών τόπων, την προστασία του
περιβάλλοντος και την υγεία των πολιτών.
Δεν είναι δυνατόν να γίνονται παρεμβάσεις σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους
παραδοσιακών οικισμών χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή αδειοδοτήσεις των αρμόδιων
φορέων ειδικά όταν οι χώροι αυτοί προστατεύονται ως αρχαιολογικοί ή ιστορικοί τόποι ή
αποτελούν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.
Δεν είναι δυνατόν να γίνονται παρεμβάσεις σε κτίρια που χαρακτηρίζονται ως
διατηρητέα μνημεία ή έχουν υψηλό κοινωνικό ενδιαφέρον χωρίς τις εγκρίσεις, τις
γνωμοδοτήσεις και τις αδειοδοτήσεις αρμόδιων φορέων.
Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μέθοδοι νομότυπες, αλλά ηθικά καταδικαστέες
προκειμένου να παρακάμπτονται οι δεσμεύσεις των νόμων και των κανονισμών.
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην 17
η
/2017 τακτική συνεδρίασή της
αποφάσισε δια του παρόντος εγγράφου να σας επιστήσει την προσοχή και να σας καλέσει
αναλογιζόμενοι τις ευθύνες σας, να σταματήσετε αυτά τα φαινόμενα, όπου υπάρχουν, εν τη
γενέσει τους.
Οι διαδικασίες αδειοδότησης των έργων είναι κοινές και στα δημόσια και στα ιδιωτικά
έργα και πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα και στις δύο περιπτώσεις.
Πρέπει να σας επισημάνουμε ότι η παραγωγή έργων για να είναι πραγματικά προς
όφελος των πολιτών απαιτεί προγραμματισμό, οργάνωση και συνέπεια και όχι αποφυγή
των νομίμων διαδικασιών.
Τέλος με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής περιόδου το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας
προτρέπει όλους τους Δήμους του Νομού στην εφαρμογή ενός προγράμματος ελέγχου
όλων των σχολείων και δημοσίων κτιρίων, όσων αφορά την αντισεισμική τους επάρκεια,
την πυροπροστασία αλλά και την επικινδυνότητα του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.
Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας δια των Μηχανικών μελών του μπορεί να συνδράμει τις
αρμόδιες υπηρεσίες προς το σκοπό αυτό.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ