Επιχειρησιακή άσκηση σεισμού με την επωνυμία «ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ 2016» από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), στα πλαίσια των πρωτοβουλιών και ενεργειών για την βελτίωση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας-διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης-ετοιμότητα, οργάνωση & συνεργασία συναρμόδιων φορέων, θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 ΠΑΝ-ΙΟΝΙΑ επιχειρησιακή άσκηση σεισμού με την επωνυμία «ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ 2016».
Η Άσκηση θα διεξαχθεί σε όλη την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Επιχειρησιακά (άσκηση πεδίου) στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και επί χάρτου στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Π.Ι.Ν.
Σκοπός της άσκησης είναι η ετοιμότητα, ο συντονισμός, η οργάνωση, η συνεργασία, η βελτίωση της σχεδίασης σε απαιτήσεις ρεαλισμού και γενικά η απόκτηση γνώσης & εμπειρίας, έτσι ώστε η διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Η άσκηση θα περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, τα παρακάτω επεισόδια:

α) Σύγκληση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)
β) Επιχείρηση Έρευνας-Διάσωσης σε αστικό περιβάλλον.
γ) Στήσιμο σκηνών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ