«Εργαλείο» ανάπτυξης για τους Δήμους το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εξυπηρέτηση των Δήμων αναπτύχθηκαν σήμερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων παρουσία αιρετών από όλους τους Δήμους της Π.Ε. Ιωαννίνων, κατόπιν κοινής πρωτοβουλίας του Δημάρχου Ιωαννιτών, Θωμά Μπέγκα και του Προέδρου του Ταμείου, Κωνσταντίνου Βαρλαμίτη.
Ειδικότερα, οι αιρετοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τις δυνατότητες Συγχρηματοδότησης Δημοτικών Έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την δυνατότητα συμβολής του ΤΠΔ στη Χρηματοδότηση Έργων στην Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδοφωτισμού, Αντικατάσταση Εξοπλισμού Καθαριότητας, Αναχρηματοδότησης των Δημοτικών Δανείων, Ισοσκέλιση των Προϋπολογισμών, Χρηματοδότηση μελετών κλπ.
Σύμφωνα με τον κ. Βαρλαμίτη, μέχρι τώρα οι συνολικές εγκρίσεις και προεγκρίσεις χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αφορούν σε επενδύσεις άνω των 200 εκατ € ενώ υπάρχουν προγράμματα που είναι σε επεξεργασία για επενδύσεις άνω των 50 εκατ €.
Παράλληλα υπογράμμισε ότι το Ταμείο είναι ο μόνος χρηματοπιστωτικός φορέας που κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης δεν έχει σταματήσει να στηρίζει τους ΟΤΑ.
Έτσι, εκτός από τη χρηματοδότηση των βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων των ΟΤΑ το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει αναλάβει πρωτοβουλίες συνολικής δαπάνης 7,5 εκατ . ευρώ για να επιταχυνθεί η ωρίμανση των έργων των δήμων, καλύπτει το σύνολο ή μέρος του κόστους των υλικών των έργων στα οποία απασχολούνται οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 51 Δήμους σε όλη τη χώρα , έχει πάρει πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ρευστότητας των δήμων και συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με εξειδικευμένους φορείς όπως είναι το ΚΑΠΕ, ΕΕΤΑΑ και η ΠΕΤΑ.
Ο κ. Βαρλαμίτης επισήμανε ότι τα έργα που γίνονται αυτή την περίοδο ή που αναμένεται να ξεκινήσουν μπορούν να καταταγούν σε τρείς κατηγορίες: αυτά που οδηγούν σε σημαντική εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους των ΟΤΑ (όπως τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού αλλά και αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων), αυτά που παράγουν έσοδα (όπως, για παράδειγμα, τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα) αλλά και έργα αναγκαία για τους πολίτες (όπως έργα οδοποιίας, ανάπλασης περιοχών, παιδικών χαρών κ.λπ.).
Στο αίτημα, των δήμων της Ηπείρου να γίνει πιο ελκυστικό το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε σχέση με τις τράπεζες, ο κ. Βαρλαμίτης απάντησε ότι το ταμείο προσπαθεί να βρει τις καλύτερες δυνατές λύσεις, υπενθύμισε ότι από τις αρχές του 2015 “τρέχει” ένα πρόγραμμα αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων δανείων των ΟΤΑ που οδηγεί σε σημαντική μείωση του επιτοκίου τους και στο οποίο ήδη έχει ενταχθεί περίπου το 50% των Δήμων και πρόσθεσε ότι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γίνεται προσπάθεια να αλλάξει το μείγμα της χρηματοδότησης των νέων επενδυτικών προγραμμάτων των ΟΤΑ ώστε να υπάρξει περαιτέρω μείωση των επιτοκίων χρηματοδότησης.
«Συμμεριζόμαστε απόλυτα την αγωνία των ΟΤΑ που κινούνται σε ένα πολύ δύσκολο και ασφυκτικό γι΄ αυτούς οικονομικό περιβάλλον και τις προσπάθειες που κάνουν για να μειώσουν τα κόστη τους, μαζί με αυτά και τα χρηματοοικονομικά τους κόστη, διασφαλίζοντας παράλληλα τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες. Για τον σκοπό αυτό, από την πλευρά μας, προσπαθούμε να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις.
Τέλος, με την ευκαιρία αυτή, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους ΟΤΑ και τις τοπικές κοινωνίες ότι το Ταμείο, σε κάθε περίπτωση και με κάθε τρόπο, θα προσπαθεί να εξασφαλίζει τις συμφερότερες γι αυτούς λύσεις χωρίς διακρίσεις και προαπαιτούμενα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρλαμίτης.

Ανοιχτή σχέση και δυναμικές συνεργασίες
Ο Δήμαρχος Ιωανίνων, Θωμάς Μπέγκας, καλωσόρισε τον κ. Βαρλαμίτη στον τόπο του, αφού η καταγωγή του είναι από τα Γιάννενα, τόνισε πως στα χρόνια της κρίσης το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι ένας σημαντικός φορέας χρηματοδότησης της ανάπτυξης για την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι η σχέση που έχει το Ταμείο με τους Δήμους πρέπει να γίνει πιο ανοιχτή ώστε να διαμορφωθούν δυναμικές συνεργασίες.
«Σε μια περίοδο που το ταμείο δείχνει σημάδια εξωστρέφειας προς την αυτοδιοικήση και θέλει να βοηθήσει τόσο σε οργανωτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο τους Δήμους, έχουμε την τύχη να ηγείται ένας Γιαννιώτης κι αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Αυτό κάνουμε και σήμερα με μια ανταλλαγή απόψεων η οποία θα οδηγήσει στην καλύτερη χρήση των εργαλείων που παρέχει το Ταμείο στους Δήμους», σημείωσε ο κ. Μπέγκας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ