Εργασίες συντήρησης στο δημοτικό κατάστημα Παναιτωλίου

Σε παρεμβάσεις στο δημοτικό κατάστημα Παναιτωλίου προχώρησε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου. Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών αφορούσαν στην ανακατασκευή της αίθουσας πολλαπλών εκδηλώσεων και την ανακαίνιση εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου προκειμένου να βελτιωθεί η όψη και η λειτουργικότητα του.

Ο Αντιδήμαρχος Ευθύμιος Γρίβας ανέφερε σχετικά με τις εργασίες: «Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζουμε τις εργασίες συντήρησης των δημοτικών κτιρίων ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα των συμπολιτών μας. Η ιεράρχηση των παρεμβάσεων γίνεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις αναγκαιότητες όπως αυτές καταγράφονται από την υπηρεσία. Συγκεκριμένα, στο Δημοτικό κατάστημα Παναιτωλίου, οι εργασίες κρίθηκαν επιβεβλημένες καθώς το κτίριο είχε υποστεί σημαντικές φθορές. Με τις διορθωτικές εργασίες καταφέραμε να αποδώσουμε και πάλι στους δημότες ένα λειτουργικό κτίριο. Η προσπάθεια μας είναι καθημερινή και διαρκής με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα δημοτικά κτίρια και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Αντίστοιχες παρεμβάσεις έγιναν και στο δημοτικό κατάστημα Καμαρούλας».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ