Εργα ασφάλειας και συντήρησης επαρχιακών οδών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σημαντικές αποφάσεις για έργα ασφάλειας και συντήρησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Δυτικής Ελλάδας έλαβε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Προ ημερησίας διάταξης εγκρίθηκαν δύο μελέτες που αφορούν έργα στην Ηλεία. Συγκεκριμένα μελέτη για την σύνδεση του Λιμένα Κυλλήνης με την επαρχιακή Οδό Κυλλήνης – Ν.Ε.Ο. Πύργου- Πατρών και μελέτη για την ανακατασκευή της Γέφυρας του χειμάρρου Ρούσκουλα, στη Νέα Μανωλάδα, που είχε υποστεί ζημιές από πλημμύρες.
Στην συνέχεια η οικονομική επιτροπή αποφάσισε τα κάτωθι:
-Συντήρηση Οδική Ασφάλεια – αποκατάσταση κατολισθήσεων στο Ε.Ο. δίκτυο του Βορείου Τμήματος Ν. Ηλείας Εκτός της Δ.Ε. Πηνείας Δήμου Ήλιδας προϋπολογισμού : 2.400.000,00 € .
-Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,έγκριση της διακήρυξης και του σχεδίου της προκήρυξης καθώς και Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ,ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 1.500.000,00 €.
-Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,έγκριση της διακήρυξης και του σχεδίου της προκήρυξης καθώς και Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ,ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ» Προϋπολογισμού: 1.500.000,00 €.
-Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,έγκριση της διακήρυξης και του σχεδίου της προκήρυξης καθώς και Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 44ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑ-ΦΑΜΗΛΑ-ΡΙΓΑΝΙ» Προϋπολογισμού: 600.000,00 €.
-Εγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,έγκριση της διακήρυξης και του σχεδίου της προκήρυξης καθώς και Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΡΥΜΩΝΑΣ ΝΕΡΟΣΥΡΤΗΣ ΣΤΟ Δ.ΘΕΡΜΟΥ» Προϋπολογισμού: 300.000,00 €.
-Έγκριση σχεδίου Διακήρυξης για τη διεξαγωγή δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση- Αποκατάσταση ζημιών, κοπή βλάστησης, καθαρισμοί τάφρων, πρανών ερεισμάτων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Νομού Αχαΐας» προϋπολογισμού 810.000,00 € (ΣΑΕΠ501/2014ΕΠ50100004)
-Έγκριση σχεδίου Διακήρυξης για τη διεξαγωγή δημοπρασίας του έργου: «Επείγουσες συντηρήσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας » προϋπολογισμού 900.000,00 € (ΣΑΕΠ501/2014ΕΠ50100004)
-Έγκριση σχεδίου Διακήρυξης για τη διεξαγωγή δημοπρασίας του έργου: «Επείγουσες συντηρήσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Πατρέων» προϋπολογισμού 900.000,00 €.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ