Ερώτηση Μ.Σαλμά στη Βουλή για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας

Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Αναπληρωτής Τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Ν.Δ, κ. Μάριος Σαλμάς προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.
Συγκεκριμένα το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας
Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που παρέμειναν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας συμβάλλουν αποτελεσματικά και αποτελούν βασικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους.
Προκειμένου να καταστεί εφικτή η αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχουν μια προς μια
Ερωτάται η κα. Υπουργός
1. Ποιος ο αριθμός των εργαζομένων και με τι είδους σύμβαση έκαστος υπηρετούσαν στις 31/12/2014 σε κάθε μια αναλυτικά, μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας, και ποιος αριθμός είναι ο αντίστοιχος αριθμός που υπηρετεί σήμερα;
2. Ποιο είναι το ποσό που απολογιστικά δόθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό στις μονάδες αυτές μια προς μια και στο σύνολο το 2014 και το 2016;»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ