Ερώτηση σχετικά με τις δράσεις του Προγράμματος ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων) στον νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Με ερώτησή τους προς τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Αλληλεγγύης, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας, Μαρία Τριανταφύλλου και Γιώργος Βαρεμένος, επισημαίνουν , πως παρατηρούνται καθυστερήσεις στις δράσεις του Προγράμματος ΤΕΒΑ στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, σε συνδυασμό, με τη μη εύτακτη διανομή των αγαθών και με όρους μη προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων .

%ce%9c%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%a4%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%86%cf%8d%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%92%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae

varemenos44

Οι βουλευτές ρωτούν:

 1. Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και οι Κοινωνικές Συμπράξεις του νομού είναι έτοιμες να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα;

 2. Ποιοι είναι οι εταίροι που αποτελούν τις Κοινωνικές Συμπράξεις στον νόμο Αιτωλοακαρνανίας;

 3. Υπάρχουν εταίροι που χρηματοδοτούνται για τη βοήθεια που προσφέρουν στην υλοποίηση του Προγράμματος και αν ναι, ποια ποσά έχουν δοθεί και σε ποιους μέχρι τώρα;

 4. Ποια είδη και σε ποιες ποσότητες έχουν διανεμηθεί μέχρι σήμερα σε πολίτες του νομού Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο του Προγράμματος;

 5. Η διανομή των τροφίμων ή / και άλλων υλικών αγαθών πραγματοποιείται από εθελοντές, από δημοτικούς υπαλλήλους ή από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας;

 6. Έχουν ενεργοποιηθεί κάποια από τα συνοδευτικά μέτρα του Προγράμματος που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων;

 7. Σε ποιους ακριβώς λόγους οφείλεται η καθυστέρηση που παρουσιάζεται στην ολοκληρωμένη υλοποίηση του Προγράμματος στον νομό Αιτωλοακαρνανίας;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Το Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για Απόρους» (ΤΕΒΑ / FEAD) υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή / και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς και συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. Η συνδρομή του Προγράμματος είναι καταλυτική, έχοντας ως σκοπό να βοηθήσει ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ώστε να ανταπεξέρχονται στις καθημερινές διατροφικές τους ανάγκες και όχι μόνο. Τη χρονιά που πέρασε ενεργοποιήθηκαν 135 εκατομμύρια ευρώ του ΤΕΒΑ και δημιουργήθηκαν Κοινωνικές Συμπράξεις σε όλους τους νομούς της χώρας, με τη συμμετοχή Περιφερειών, Δήμων, της Εκκλησίας, ΜΚΟ και άτυπων δικτύων αλληλεγγύης, για να προμηθεύονται και να διανέμουν φρέσκα τρόφιμα και τυποποιημένα προϊόντα.

Η υλοποίηση του Προγράμματος, ωστόσο, παρουσιάζει πολύμηνη καθυστέρηση στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, αν και οι ωφελούμενοι έχουν κάνει τις απαραίτητες αιτήσεις ένταξης μέχρι τις αρχές Αυγούστου 2015. Η Κοινωνική Σύμπραξη στον νομό έχει ως επικεφαλής εταίρο (δικαιούχο) την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στις 29.03.2016 το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή των σχεδίων διακηρύξεων, η οποία ανέφερε τα εξής: «Δεδομένης της λήξης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης των Αποκεντρωμένων Προμηθειών στις 31.12.2016, υπενθυμίζουμε στους Δικαιούχους / Επικεφαλής Εταίρους των Κοινωνικών Συμπράξεων ότι πρέπει να αποστείλουν ΑΜΕΣΑ στη Διαχειριστική Αρχή τα σχέδια των τευχών διακηρύξεων για τις αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, ώστε να προβούν σε προκήρυξη έως το αργότερο τον μήνα Μάιο 2016. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Δικαιούχοι διατρέχουν κίνδυνο μη χρηματοδότησής τους, λόγω μη απορρόφησης εντός του χρόνου επιλεξιμότητας των δαπανών». Είναι εύλογη η ανησυχία ότι μπορεί να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση, αν τυχόν οι εταίροι της Κοινωνικής Σύμπραξης του Προγράμματος στον νομό Αιτωλοακαρνανίας καθυστερήσουν την αποστολή των σχεδίων των τευχών διακηρύξεων.

Η Κοινωνική Σύμπραξη, εξάλλου, έχει την ευθύνη για την τελική επιβεβαίωση των ωφελουμένων, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της διανομής της υλικής βοήθειας και της επιτόπου παροχής των συνοδευτικών υπηρεσιών, μεριμνώντας για την εφαρμογή της Οδηγίας 95/46/EC και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων. Σύμφωνα, ωστόσο, με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν έγινε διανομή τροφίμων, παρατηρήθηκε μεγάλη κοσμοσυρροή, η σειρά προτεραιότητας δεν τηρήθηκε, ούτε και η εύτακτη διαδικασία διανομής, και δημιουργήθηκαν εντάσεις, για την αντιμετώπιση των οποίων χρειάστηκε η βοήθεια της Αστυνομίας.

Επειδή από το Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για Απόρους μπορούν να ωφεληθούν άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας,

Επειδή, μέσω της ανεργίας και της φτώχειας, μεγάλο ποσοστό πολιτών έχει οδηγηθεί στην περιθωριοποίηση, γεγονός που καθιστά την άμεση υλοποίηση προγραμμάτων όπως το ΤΕΒΑ, πρόδηλη και επιτακτική,

Επειδή, η διανομή της επισιτιστικής και άλλης υλικής συνδρομής πρέπει να πραγματοποιείται με όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων και σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους, ανάγκη που γίνεται ακόμη πιο επιτακτική στις συνθήκες μικρότερων πόλεων και κοινοτήτων όπου οι άνθρωποι γνωρίζονται περισσότερο μεταξύ τους,

Επειδή, εν τέλει, είναι θλιβερή η εικόνα πολιτών να ταλαιπωρούνται στην «ουρά» για μια σακούλα τρόφιμα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και οι Κοινωνικές Συμπράξεις του νομού είναι έτοιμες να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα;

 2. Ποιοι είναι οι εταίροι που αποτελούν τις Κοινωνικές Συμπράξεις στον νόμο Αιτωλοακαρνανίας;

 3. Υπάρχουν εταίροι που χρηματοδοτούνται για τη βοήθεια που προσφέρουν στην υλοποίηση του Προγράμματος και αν ναι, ποια ποσά έχουν δοθεί και σε ποιους μέχρι τώρα;

 4. Ποια είδη και σε ποιες ποσότητες έχουν διανεμηθεί μέχρι σήμερα σε πολίτες του νομού Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο του Προγράμματος;

 5. Η διανομή των τροφίμων ή / και άλλων υλικών αγαθών πραγματοποιείται από εθελοντές, από δημοτικούς υπαλλήλους ή από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας;

 6. Έχουν ενεργοποιηθεί κάποια από τα συνοδευτικά μέτρα του Προγράμματος που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων;

 7. Σε ποιους ακριβώς λόγους οφείλεται η καθυστέρηση που παρουσιάζεται στην ολοκληρωμένη υλοποίηση του Προγράμματος στον νομό Αιτωλοακαρνανίας;

 8. Έχει εξετασθεί το ενδεχόμενο η επισιτιστική βοήθεια να προωθείται μέσω κάρτας, ώστε να διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα των ωφελουμένων και να προστατεύεται η αξιοπρέπειά τους; Και αν ναι, έχει υποβληθεί σχετική πρόταση στις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τριανταφύλλου Μαρία

Βαρεμένος Γιώργος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ