Ερώτηση των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τις επιθέσεις λύκων στα ορεινά της Αιτωλοακαρνανίας

Με ερώτηση που κατέθεσαν προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος και Μαρία Τριανταφύλλου, φέρνουν στη Βουλή το πρόβλημα των επιθέσεων λύκων σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και κοπάδια, που έχουν πυκνώσει τους τελευταίους μήνες στις ορεινές περιοχές της Τριχωνίδας και της Ναυπακτίας. Και θέτουν σειρά ερωτημάτων για μια μονιμότερη και βιώσιμη αντιμετώπιση του προβλήματος, πέραν της αυτονόητα αναγκαίας αποζημίωσης των κτηνοτρόφων για τις απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο και το προσδοκώμενο εισόδημά τους.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
«Η είσοδος του χειμώνα στα ορεινά του νομού Αιτωλοακαρνανίας συνοδεύθηκε και φέτος από αύξηση των κρουσμάτων επιθέσεων λύκων σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και κοπάδια, ιδιαίτερα στην ορεινή Τριχωνίδα και την ορεινή Ναυπακτία. Τα κρούσματα αυτά, που έχουν πυκνώσει τα τελευταία χρόνια, σημαίνουν για τους κτηνοτρόφους σημαντικό οικονομικό πλήγμα, λόγω των απωλειών στο ζωικό κεφάλαιο και το προσδοκώμενο εισόδημά τους, όσο και μια γενικότερη επιδείνωση των όρων της ζωής τους, καθώς συχνά υποχρεώνονται να παραμένουν συνεχώς κοντά στα κοπάδια τους προκειμένου να τα προστατεύσουν. Ας σημειωθεί δε ότι, στις περιοχές αυτές, η κτηνοτροφία αποτελεί την κύρια οικονομική δραστηριότητα και αποκλειστική πηγή εισοδήματος για μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους.
Επειδή η προβλεπόμενη από τον ΕΛΓΑ αποζημίωση για κάθε ζώο που φονεύεται από λύκο είναι μικρή και, πάντως, ανεπαρκής για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και του απολεσθέντος εισοδήματος,
Επειδή, ακόμη και η πενιχρή αυτή αποζημίωση δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις φόνευσης ή τραυματισμού των εκτρεφόμενων ζώων, ή δεν μπορεί να εισπραχθεί επειδή δεν είναι πάντοτε δυνατόν να εντοπισθούν τα κατάλοιπα όλων των ζώων – θυμάτων μιας επίθεσης,
Επειδή οι πολιτικές προστασίας των απειλούμενων ειδών, όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο λύκος, δεν μπορεί να εξαντλούνται στον νομοθετικό προσδιορισμό τους, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω μέριμνα για την επιβίωσή τους σε ισορροπία με το περιβάλλον και την ανθρώπινη παρουσία,
Επειδή τα προγράμματα εκτροφής και επαναδιάδοσης του ελληνικού ποιμενικού σκύλου είναι μεν σημαντικά, καθώς πρόκειται για ελληνική φυλή καλά προσαρμοσμένη στις συνθήκες του ορεινού χώρου, μεγαλόσωμη και ικανή να αντιμετωπίζει επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων, δεν έχουν όμως καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες,
Επειδή στις συγκεκριμένες περιοχές δεν έχουν δοκιμαστεί μέτρα και μέθοδοι που έχουν εφαρμοστεί αλλού για την αποτροπή των επιθέσεων μεγάλων σαρκοφάγων σε κοπάδια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,
Επειδή, τέλος, οι απώλειες από τις επιθέσεις λύκων αποτελούν ένα επιπλέον πλήγμα για την ορεινή κτηνοτροφία, κλάδο σημαντικό για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά εγκαταλελειμμένο και πολλαπλά τραυματισμένο από τις πολιτικές της ύφεσης και της λιτότητας,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε η παρεχόμενη από τον ΕΛΓΑ αποζημίωση για την απώλεια εκτρεφομένων ζώων από επίθεση λύκων να είναι επαρκής για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και την κάλυψη του απολεσθέντος εισοδήματος και να καταβάλλεται, επίσης, χωρίς γραφειοκρατικές εμπλοκές και καθυστερήσεις;
2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να ενισχυθούν τα προγράμματα διατήρησης, εκτροφής και επαναδιάδοσης του ελληνικού ποιμενικού σκύλου, να γίνουν ευρύτερα γνωστά και να αξιοποιηθούν από τους κτηνοτρόφους της ορεινής χώρας, καθώς, πέρα από τμήμα της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, ο ελληνικός ποιμενικός είναι αποδεδειγμένα ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός φύλακας των κοπαδιών αιγοπροβάτων;
3. Και, εν τέλει, το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει απασχολήσει τις υπηρεσίες του Υπουργείου; Ποια άλλα μέτρα έχουν μελετήσει και προτίθενται να θέσουν σε ισχύ για την αντιμετώπισή του; Έχει γίνει προσπάθεια αξιοποίησης της εμπειρίας από άλλες περιοχές και άλλες χώρες με ανάλογη κτηνοτροφική δραστηριότητα;»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ