Ευρωπαϊκή διάκριση του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ορίστηκε επίσημος εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού δικτύου EASTIN στην Ελλάδα. Το EASTIN είναι ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών σχετικά με την υποστηρικτική τεχνολογία και περιλαμβάνει πληροφορίες για υποστηρικτικές λύσεις σε προβλήματα καθημερινής ζωής για τα άτομα με αναπηρία.
Πυρήνας του δικτύου είναι η ιστοσελίδα του EASTIN www.eastin.eu Για το EASTIN μπορείτε να απευθύνεστε στο Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» και στα τηλέφωνα 2641039783 και 2641039750.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ