Ζωντανή μετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

Πατήστε εδώ για να παρακολουθήσετε ζωντανά την 1η ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2016».
(Εισηγητής: Δήμαρχος Γ. Παπαναστασίου).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ