Ημερίδα του ΚΠΕ Θέρμου στο Αγρίνιο

Το ΚΠΕ Θέρμου σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιήσει ημερίδα με θέμα: «Λιμναία οικοσυστήματα του νομού μας. Κίνδυνοι και απειλές», στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕυρωπαϊκήςΗ ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου του 2018 στις 17:30 στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας Παπαστράτου 53 και Σμύρνης (πίσω από τα Goody’s) στο Αγρίνιο και απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Η ημερίδα είναι ανοιχτή στο κοινό και μπορούν να την παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται και ευαισθητοποιούνται σε περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής μας.Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα απειλούμενα είδη του τόπου μας και στα αλλόχθονα (είδη που έχουν εισαχθεί από άλλες περιοχές του πλανήτη) και πώς αυτά επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής μας.Στόχος της ημερίδας είναι η επιμόρφωση και ενημέρωση σχετικά με τη σημαντικότητα των λιμναίων οικοσυστημάτων της περιοχής, οι απειλές που δέχονται από την ανθρώπινη παρέμβαση και πώς αυτά μπορούν να προστατευθούν.Επίσης στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και ανταλλαγή απόψεων για σημαντικά ζητήματα, που αφορούν τα οικοσυστήματα των προστατευόμενων περιοχών του νομού, τις δυνατότητες και προοπτικές αειφορικής διαχείρισής τους.Με τη λήξη των εργασιών θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ