Η Δημοτική Παράταξη “Συνεργασία Πολιτών” Μεσολογγίου για το νερό στο Αιτωλικό

“Μόνη αποδεκτή και μόνιμη λύση του προβλήματος της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού, είναι η μεταφορά νερού από τον Εύηνο ποταμό” αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Παράταξη Μεσολογγίου, με αφορμή τη συνάντηση των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Μεσολογγίου, που πραγματοποιήθηκε την 3/1/2017 στο γραφείο του Δημάρχου, με θέμα την κρισιμότητα της κατάστασης την οποία βιώνει η πόλη του Αιτωλικού, ενώ εξηγεί και τους λόγους της διαφωνίας με τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής και Περιφέρειας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Με αφορμή τη συνάντηση των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου μας, που πραγματοποιήθηκε την 3/1/2017 στο γραφείο του Δημάρχου, με θέμα την κρισιμότητα της κατάστασης την οποία βιώνει η πόλη του Αιτωλικού, προβάλλουμε τις απόψεις και τις θέσεις μας.
Στην πρόσφατη ανακοίνωση της Δ/νσης Υγιεινής, αναφέρεται σαφώς πως το νερό της πηγής του Κεφαλοβρύσου είναι ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση. Επιβάλλεται η Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού να τεθεί άμεσα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Μόνον έτσι θα αναδειχθεί το πρόβλημα και θα παρέμβουν οι αρμόδιοι κυβερνητικοί φορείς.
Στην συνάντηση ο Δήμαρχος μας πληροφόρησε ότι επίκειται η δημοπράτηση έργου 2,8 εκ. ευρώ, που αφορά την εξυγίανση της πηγής του Κεφαλοβρύσου και την αλλαγή του δικτύου ύδρευσης από το Κεφαλόβρυσο μέχρι και τα Σφαγεία Αιτωλικού.
Διαφωνούμε πλήρως με την εμμονή του Δημάρχου και της Περιφέρειας να δημοπρατήσουν οποιοδήποτε έργο για την πηγή αυτή, καθώς δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως μετά την ολοκλήρωση του έργου η πηγή θα μπορεί να δώσει πόσιμο και υγιεινό νερό. Κρίνεται απαραίτητο να τροποποιηθεί το σκέλος της δημοπράτησης που αφορά την εξυγίανση της πηγής, με πολιτική παρέμβαση, ώστε να μην σπαταληθούν άσκοπα πολύτιμα κονδύλια.
Μόνη αποδεκτή και μόνιμη λύση του προβλήματος της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού, είναι η μεταφορά νερού από τον Εύηνο ποταμό.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ