Η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει πρόσκληση στα παιδιά να ζωγραφίσουν με θέμα “Ταξιδεύω με ασφάλεια στις γιορτές-Συμβουλές στους γονείς”.

Η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει πρόσκληση στα παιδιά να ζωγραφίσουν με θέμα “Ταξιδεύω με ασφάλεια στις
γιορτές-Συμβουλές στους γονείς”.

Οι ζωγραφιές θα χρησιμοποιηθούν σε λεύκωμα του Σώματος για την οδική ασφάλεια [1]. Μία ζωγραφιά θα επιλεγεί
για την ηλεκτρονική εορταστική ευχετήρια κάρτα της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ