Η Καρδιολογία την χρονιά που πέρασε

Το 2016 στην Καρδιολογία, δημοσιεύτηκαν αρκετά νέα δεδομένα και κατευθυντήριες οδηγίες που εμβάθυναν τη γνώση μας για τα θεραπευτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησαν και ερωτήματα τα οποία αναμένουν απάντηση στο μέλλον.
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Προληπτική Καρδιολογία δείχνει να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, καθώς αφορά ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού και από την άλλη φέρνει την Καρδιολογία σε επαφή με αρκετές «όμορες» ειδικότητες.
Σε αυτό το πεδίο η μελέτη SPRINT, μια τυχαιοποιημένη μελέτη σε περισσότερα με 9.000 άτομα με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο όπου υποβλήθηκαν σε εντατική αντιυπερτασική αγωγή (η οποία μείωσε τη συστολική αρτηριακή πίεση σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα-στόχο) οδήγησε σε μείωση κατά περίπου 25% των καρδιαγγειακών συμβαμάτων, αλλά και της θνησιμότητας, σε σύγκριση με τη συνήθη αγωγή. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί την προληπτική Καρδιολογία είναι οι νέες θεραπευτικές αγωγές για τη δυσλιπιδαιμία. Μελέτες όπως η GAUSS-3, που δημοσιεύτηκε το 2016, δείχνουν ότι υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να μειώσουν εντυπωσιακά την LDL-χοληστερόλη σε ασθενείς με δυσανεξία στις στατίνες.
Ωστόσο, η μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλειά τους είναι υπό μελέτη και μαζί με το υψηλό τους κόστος είναι ζητήματα που καθιστούν απαραίτητη μια στάση αναμονής για το εύρος των ενδείξεών τους και την πραγματική κλινική τους χρησιμότητα.
Πέρα από το πεδίο της Προληπτικής Καρδιολογίας υπάρχουν νέες εξελίξεις τόσο στον τομέα της επεμβατικής καρδιολογίας, με τη διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI), επίσης στον τομέα της Καρδιακής Ηλεκτροφυσιολογίας και Αρρυθμιολογίας όπου οι συσκευές και η κολπική μαρμαρυγή βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Τέλος για την Καρδιακή Ανεπάρκεια αναδεικνύονται νέα «όπλα» που αφορούν τη φαρμακευτική αγωγή.
Συνοψίζοντας, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι το 2016, χωρίς να είναι η χρονιά δραματικών αλλαγών και εκπλήξεων, δείχνει ότι η Καρδιολογία από τη μια αποκτά νέα μέσα που αποσκοπούν στη μείωση της θνησιμότητας, και από την άλλη επανελέγχει τα υπάρχοντα θεραπευτικά και διαγνωστικά εργαλεία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ