Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας

Τριάντα ένας (31) φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. συνοδευόμενοι από τρεις (3) καθηγήτριές τους, προσήλθαν στην περιοχή της Κόνιτσας στο πλαίσιο του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Ανάλυση Παραδοσιακών Κτηρίων και Συνόλων» – Πρακτική Άσκηση Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., με σκοπό να εργαστούν σε παραδοσιακούς οικισμούς στο χρονικό διάστημα από Παρασκευή 13.10.2017 έως και την Τετάρτη 18.10.2017.
Η εργασία πραγματοποιήθηκε στη Μόλιστα, στο Γανναδιό και στην Καστάνιανη. Το επιστημονικό υλικό, που προέκυψε, θα είναι δημόσια εκτεθειμένο και προσβάσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ http://5a.arch.ntua.gr/μετά τη μελέτη και επεξεργασία του. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, φοιτητές και διδάσκοντες θα επανέλθουν στην περιοχή μας στα πλαίσια ημερίδας, που θα διοργανωθεί με στόχο την παρουσίαση των εργασιών, τη διατήρηση και ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της περιοχής μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ