Η Φιλαρµονική Αµφιλοχίας στην Οδησσό Ουκρανίας

Μία άκρως τιµητική πρόσκληση για να συµµετάσχει στην εκδήλωση προς τιµήν των εορτασµών της πόλης της Οδησσού για τα 223 χρόνια από την ίδρυση της, έλαβε η Φιλαρµονική του ∆ήµου Αµφιλοχίας από το “Ίδρύµα Μπούµπουρα”, γεγονός ενδεικτικό της αξίας της και της αναγνώρισης που τυγχάνει ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η η Φιλαρµονική του ∆ήµου Αµφιλοχίας είναι µία εκ των καλυτέρων της χώρας κι επιλέγει να πλαισιώσει την σπουδαία αυτή εκδήλωση, µε δύο µοναδικές συναυλίες η µια εκ των οποίων θα γίνει στη φηµισµένη όπερα της Οδησσού στις 3 Σεπτεµβρίου. Σηµαντικό ρόλο στην αποδοχή και τιµητική διάκριση της Φιλαρµονικής αποτέλεσε ι η εγκάρδια υποστήριξη από το ∆ήµαρχο Αµφιλοχίας κ. Απόστολο Κοιµήση προς τη Φιλαρµονική προσφέροντας έτσι, για µια ακόµη φορά, τη δυνατότητα να αποκτήσει µια πολύτιµη εµπειρία αλλά και να προβληθεί ο ∆ήµος!
Το «Ίδρυµα Μπούµπουρα» Η κοινωφελής οργάνωση «Ίδρυµα Μπούµπουρα» ασχολείται µε την παροχή βοήθειας στους τοµείς της φιλανθρωπικής και κοινωφελούς δραστηριότητας (εκπαίδευση, προστασία υγείας, οικολογία, κοινωνική προστασία, πολιτισµός και τέχνη, επιστήµη και αθλητισµός κι αλ.), καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη αυτών των τοµέων προς το κοινό συµφέρον. Μεταξύ των σκοπών του Ιδρύµατος είναι η ανάπτυξη των περιφερειακών προγραµµάτων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η αναζήτηση και η ανάπτυξη ταλεντούχας νεολαίας, η συµβολή στην κοινωνική επανένταξη των ανθρώπων σε δύσκολη οικονοµική κατάσταση, των αναπήρων κι αλ., οι οποίοι έχουν ανάγκη στην περιποίηση, η ανάπτυξη και η διαµονή του ελληνικού πολιτισµού στην Ουκρανία, η προστασία και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ελλάδας, των µνηµείων ιστορίας και πολιτισµού, και πολλά άλλα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ