Η διαχείριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και το ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα μέσω ΚΑΠ στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Με δύο σημαντικά θέματα στην ατζέντα που αφορούν στη διαχείριση και στην υλοποίηση των μέτρων και των δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στην κατάρτιση του ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος 2017 της Περιφέρειας μέσω των ΚΑΠ, πραγματοποιείται αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Συγκεκριμένα, η 8η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας θα γίνει την Τετάρτη 3 Μαΐου και ώρα 4 το απόγευμα στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 και Αμερικής).
Η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα μέσω της χρηματοδότησης έργων και δράσεων από το ΠΑΑ 2014-2020, αποτελεί στόχο για την Περιφερειακή Αρχή, με το σύνολο των πιστώσεων που έχουν κατανεμηθεί σήμερα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να ανέρχεται σε 112,45 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αναμένεται να φθάσει τα 130 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω της κατανομής των δράσεων μεταποίησης, μικρομεσαίων εγγειοβελτιωτικών έργων και αναδασμών, που αναμένονται.
«Ο πρωτογενής τομέας έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει τη λύση για την ανάκαμψη και ανάπτυξη όχι μόνο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Στηρίζουμε τους αγρότες μας και ιδίως τους νέους που στρέφονται στην παραγωγή» υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.
Εισηγητής του θέματος θα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, ο οποίος σημείωσε πως «για πρώτη φορά εκχωρείται, στις Περιφέρειες της χώρας, μεγάλο ποσοστό μέτρων και δράσεων του Προγράμματος για εφαρμογή, διαχείριση και υλοποίηση, στα οποία αντιστοιχεί το 35% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος».
Όσον αφορά την κατάρτιση του ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος της ΠΔΕ έτους 2017, την εισήγηση θα κάνει ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Παναγιώτης Μπράμος, ο οποίος όπως τονίζει, πρόκειται για ποσά τα οποία προκύπτουν από αδιάθετα υπόλοιπα περασμένων ετών.
«Χρησιμοποιούμε τις εκπτώσεις από τα ήδη δημοπρατημένα έργα και το αδιάθετο υπόλοιπο που προκύπτει από όλα αυτά. Μπορούμε να δεσμεύσουμε τα παραπάνω ποσά για την εκτέλεση νέων έργων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που θέτει η Περιφερειακή Αρχή» αναφέρει χαρακτηριστικά.
Συγκεκριμένα, το ταμειακό υπόλοιπο του Περιφερειακού Σκέλους που αφορά το αδιάθετο ποσό το οποίο μπορεί να δεσμευθεί (εφόσον απαιτηθεί) σε εκτέλεση νέων έργων ανέρχεται στο ποσό των 87,311.81 ευρώ, για την Π.Ε. Αχαΐας 619.391.18 ευρώ, για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 145.837,22 ευρώ και για την Π.Ε. 945.514,79 ευρώ.
«Μην ξεχνάμε πως όλα αυτά τα ποσά έχουν προκύψει από τον εξορθολογισμό του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αφού έχουμε να πάρουμε επενδυτικούς ΚΑΠ από το 2012. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) αποτελούν τα θεσμοθετημένα τακτικά έσοδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω των οποίων καλύπτονται δαπάνες επενδύσεων, λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες μισθοδοσίας, διατροφικά επιδόματα κλπ. Μέσα από το επενδυτικό πρόγραμμα των Κ.Α.Π. αντιμετωπίζονται κατά κύριο λόγο ανάγκες συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου καθώς και λοιπές ανάγκες σε άλλες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και ανάγκες της πολιτικής προστασίας. Δυστυχώς όμως, προσπαθούμε με άλλες χρηματοδοτήσεις να καλύψουμε τα βασικά» κατέληξε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.
Μεταξύ των υπολοίπων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση πρόσληψης ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ