Ιάσονας Φωτήλας:”Άμεση ανάγκη η κατασκευή του Εμπορικού Λιμανιού της Πάτρας”

Στην άμεση ανάγκη κατασκευής του εμπορικού λιμανιού της Πάτρας αναφέρεται με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής ΝΔ Αχαΐας.
Με τα σημερινά δεδομένα, το εμπορικό τμήμα του λιμανιού της Πάτρας δε μπορεί να εξυπηρετήσει την ήδη μεγάλη δυναμική που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μεταφορά μεγάλου μέρους των εμπορευματοκιβωτίων να γίνεται με χερσαία μέσα από το λιμάνι του Πειραιά και επομένως να πλήττεται η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της περιοχής. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός εάν η κυβέρνηση στηρίζει την κατασκευή του εμπορικού λιμανιού της Πάτρας και εάν ναι με ποιον τρόπο θα προχωρήσει όπως για παράδειγμα εάν πρόκειται να ενταχθεί στο «Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών» που δύναται να αναθεωρηθεί το Νοέμβριο του 2017.

Επίκαιρη Ερώτηση
Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: Άμεση ανάγκη η κατασκευή του Εμπορικού Λιμανιού της Πάτρας

Οι αναπτυξιακές προοπτικές του νομού Αχαΐας είναι γνωστές. Σε επίπεδο υποδομών αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών παραμένει το αίτημα της τοπικής κοινωνίας για την κατασκευή του εμπορικού λιμανιού της Πάτρας.
Το λιμάνι της Πάτρας, πύλη εξόδου της Ελλάδας προς τη Δύση, έχει τριπλό χαρακτήρα: επιβατηγό, εμπορικό και τουριστικό. Το εμπορικό τμήμα του, με τα σημερινά δεδομένα, αδυνατεί να εξυπηρετήσει την ήδη μεγάλη δυναμική που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μεταφορά μεγάλου μέρους των εμπορευματοκιβωτίων να πραγματοποιούνται με χερσαία μέσα από το λιμάνι του Πειραιά γεγονός που αυξάνει σημαντικά τα έξοδα μεταφοράς και πλήττει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της περιοχής. Μια σειρά αποφάσεων, όπως για παράδειγμα η υπ’ αριθ. απόφαση 1346/2001/ΕΚ κατατάσσει το λιμάνι της Πάτρας ως τύπου Α, ενώ την ίδια στιγμή μελέτες τοπικών φορέων συμφωνούν για την αναγκαιότητά του.
Δεδομένων των προεκτεθέντων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Στηρίζει η κυβέρνηση την κατασκευή του εμπορικού λιμανιού της Πάτρας;
2. Σκοπεύετε να εντάξετε την κατασκευή του εμπορικού λιμένα Πατρών στο «Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών» δεδομένου ότι δύναται να αναθεωρηθεί το Νοέμβριο του 2017; Εάν όχι, πρόκειται να προβείτε σε άλλες ενέργειες ώστε να προχωρήσει το εν λόγω έργο;

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ