ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ:Η ΔΕΗ να πάψει να απειλεί με καταγγελία της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας την ΔΕΥΑΜ

“Θεωρούμε ότι η ΔΕΗ πρέπει να πάψει τα τελεσίγραφα και τις απειλές προς τον Δήμο και την ΔΕΥΑΜ και να σκύψει με ευαισθησία στο πρόβλημα και όχι να κινείται μονοσήμαντα σε καθεστώς απειλών και έμμεσης συμβολής σε ενδεχόμενες ορέξεις ιδιωτικοποίησης της επιχείρησης. Λύση θα βρεθεί αρκεί να υπάρξει έδαφος συνεννόησης.” αναφέρει ανακοίνωση της Δημοτικής παράταξης Μεσολογγίου ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ για το θέμα της οφειλής της ΔΕΥΑΜ ύστερα από την ομόφωνη απόφαση που λήφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου με την οποία ο Δήμος εγγυάται “ρητά την δυνατότητα παρακράτησης των εισπραχθέντων Δημοτικών Τελών για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ποσόν το οποίο ανέρχεται σε 150.000 ευρώ περίπου κατ’ έτος. ”

Αναλυτικά η ανακοίνωση
Σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμος έλαβε ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση (38/2017) να εγγυηθεί ρητά την δυνατότητα παρακράτησης των εισπραχθέντων Δημοτικών Τελών για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ποσόν το οποίο ανέρχεται σε 150.000 ευρώ περίπου κατ’ έτος. Η συνολική οφειλή της ΔΕΥΑΜ στην ΔΕΗ σήμερα έχει διαμορφωθεί στο υψηλότατο ποσόν των 3.360.000,00 ευρώ. Προφανώς η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ικανοποίησε την ΔΕΗ και αφενός μεν ζητάει εκ νέου απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ουσιαστική δέσμευση όλων των ανταποδοτικών του Δήμου για τα οφειλόμενα και αφετέρου να υποβάλλει η ΔΕΥΑΜ συγκεκριμένη πρόταση για την αποπληρωμή της συνολικής οφειλής από ανεξόφλητους λογαριασμούς παροχών που ηλεκτροδοτούν οι εγκαταστάσεις της.
Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι η κατάσταση είναι πλέον πολύ σοβαρή ώστε να την ξεπερνάμε αδιάφορα.
Η παράταξή μας Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ θεωρεί ότι επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
1)Η ΔΕΗ να πάψει να απειλεί με καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, γιατί τις προσεχείς ημέρες θα λάβει τουλάχιστον 400.000 ευρώ από την ΔΕΥΑΜ (Ληξιπρόθεσμα Π.Κ. Μεσολογγίου, οφειλές Νοσοκομείου προς την ΔΕΥΑΜ), πράγμα που σημαίνει ότι θα εξυπηρετηθεί άμεσα ένα ποσό της τάξης περίπου 15-20% των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στην παραπάνω κατεύθυνση η ΔΕΗ δεν πρέπει να αγνοεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που είναι ο Δήμος, τις δαπάνες για την ύδρευση του Αιτωλικού και την δραματική οικονομική κατάσταση που βιώνουν πολλοί συμπολίτες μας, δείχνοντας το κοινωνικό της πρόσωπο. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται…
2)Το Υπουργείο Εσωτερικών να εντάξει στις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τις ΔΕΥΑ. Ειδικότερα για την ΔΕΥΑΜ μπορεί να υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση λόγω έκτακτης ανάγκης.
3)Να παγώσουν οι βεβαιωμένες υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΜ, οι τόκοι και οι προσαυξήσεις για ένα (1) έτος τουλάχιστον, ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
4)Ο Δήμος να αναλάβει την υποχρέωση κάλυψης τυχόν τρεχόντων λογαριασμών από τα ανταποδοτικά τέλη και να εξετάσει χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής της συνολικής οφειλής χωρίς το πιστόλι στο κρόταφο με παράλληλη όμως βελτίωση της εισπραξιμότητας από πλευράς ΔΕΥΑΜ.
5)Να προχωρήσει άμεσα μελέτη βιωσιμότητας της ΔΕΥΑΜ, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει οριστικές αποφάσεις, εάν θα μείνει Δημοτική Επιχείρηση ή θα υπαχθεί στο Δήμο ως αυτόνομη υπηρεσία.
Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι η ΔΕΗ πρέπει να πάψει τα τελεσίγραφα και τις απειλές προς τον Δήμο και την ΔΕΥΑΜ και να σκύψει με ευαισθησία στο πρόβλημα και όχι να κινείται μονοσήμαντα σε καθεστώς απειλών και έμμεσης συμβολής σε ενδεχόμενες ορέξεις ιδιωτικοποίησης της επιχείρησης.
Λύση θα βρεθεί αρκεί να υπάρξει έδαφος συνεννόησης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ