ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ – “Με ευθύνη του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, στα αζήτητα το λιμάνι Μεσολογγίου από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων”

“Για μια ακόμα χρονιά το λιμάνι Μεσολογγίου – είτε από καθυστέρηση είτε από ανευθυνότητα – είναι εκτός πλάνων χρηματοδότησης του ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας για το 2016. Όλα τα άλλα αποτελούν φιλολογικές συζητήσεις.
Για το σύνολο των εγκεκριμένων έργων σας παραπέμπουμε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7Α1Σ4653Ο7-Ξ90” αναφέρει η παράταξη “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ”
Αναλυτικά η ανακοίνωση

4.800.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας για Λιμενικά Έργα το 2016.
Το Λιμάνι Μεσολογγίου με δική μας ευθύνη στα αζήτητα…

Με το ποσό των 4.800.000 ευρώ επιχορήγησε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.) επενδύσεις Λιμενικών Έργων σε περιοχές που έχουν εντοπισθεί σημαντικά προβλήματα ασφάλειας και αποκατάστασης ζημιών σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Ειδικότερα επενδύσεις αποφασίσθηκαν και υλοποιήθηκαν σε νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου αλλά και σε περιοχές χερσαίας ζώνης λιμένα μη νησιωτικές όπως η Φωκίδα, η Καλαμάτα, η Νότια Κυνουρία, η Μονεμβασιά κ.ά. Βασικό κριτήριο ήταν τα λιμενικά έργα να μην ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ σε προϋπολογισμό αλλά και η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων αναγκών πανελλαδικά, σε έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμος Μεσολογγίου, για μια ακόμα φορά ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ. Εύλογα τα ερωτήματα:
α) Υποβλήθηκε κάποια πρόταση – μελέτη στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στην χερσαία ζώνη λιμένα Μεσολογγίου;
β) Απασχόλησαν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο τα προβλήματα στο αλιευτικό καταφύγιο και ενδεχόμενες προτάσεις για τυχόν έργα αποκατάστασης που απαιτούνται;
Η ουσία είναι ότι για μια ακόμα χρονιά το λιμάνι Μεσολογγίου – είτε από καθυστέρηση είτε από ανευθυνότητα – είναι εκτός πλάνων χρηματοδότησης του ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας για το 2016. Όλα τα άλλα αποτελούν φιλολογικές συζητήσεις.
Για το σύνολο των εγκεκριμένων έργων σας παραπέμπουμε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7Α1Σ4653Ο7-Ξ90

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ