ΚΟΙ.ΠΑ Δ. Αγρινίου – 2 ΚΔΑΠ και 3 Βρεφικοί σταθμοί

Ο Δήμος Αγρινίου πιστός στην δέσμευση για υλοποίηση έργων από το πλεόνασμα, ως αποτέλεσμα χρηστής διαχείρισης, ανταποδίδει στους δημότες έργα και παρεμβάσεις που αντανακλούν στην ποιότητα ζωής.

Έτσι το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2015 και έχοντας καταγράψει θετικό πρόσημο, προχωρά στις εξής σημαντικές παρεμβάσεις :

 Σύσταση 3 τμημάτων βρεφικών σταθμών που θα στεγαστούν στον 5 ο και 6 ο Παιδικό σταθμό.

 Δημιουργία δύο νέων ΚΔΑΠ στον Άγιο Κωνσταντίνο και το Καινούργιο.

 Δημοπράτηση του έργου επισκευής όλων των παιδικών σταθμών του Δήμου Αγρινίου.

 Πρόσληψη ενός (1) παιδιάτρου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ