ΚΟΙ.Π.Α.: Παράταση μέχρι την Παρασκευή (02/07) για τους γονείς που δεν μπορούν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ΚΟΙ.Π.Α του Δήμου Αγρινίου», ενημερώνει τους γονείς που ενδιαφέρονται για εγγραφή –επανεγγραφή των νηπίων και βρεφών στους Δ.Π.Β.Σ του Δήμου Αγρινίου ότι η προθεσμία εγγραφής που λήγει στις 12-06-2021 παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι γονείς που δεν μπορούν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020.

Επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητη η κατάθεση της φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματα του 2020.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ