Κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2017

– 60.000 παιδιά ανέργων και χαμηλόμισθων θα έχουν και φέτος την ευκαιρία να πάνε ΔΩΡΕΑΝ κατασκήνωση για 15 ημέρες ,μέσω του κατασκηνωτικού προγράμματος του ΟΑΕΔ.

– Γιατί να πάει ένα παιδί κατασκήνωση;
Για:
1. Να αναπτύξει την αυτονομία του
2. Να μάθει να οργανώνει το χρόνο και τις υποχρεώσεις του
3. Να είναι υπεύθυνο
4. Να μάθει να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και να
λειτουργεί ως μέλος της. Θα μάθει να αναπτύσσει σχέσεις με συνομηλίκους,
να διασκεδάζει και να δουλεύει μαζί τους, αλλά και να αναπτύσσει σχέσεις
με ενήλικα πρόσωπα που δεν ανήκουν στο οικογενειακό του περιβάλλον.
5. Να αποκτήσει κοινωνική ευαισθησία και κοινωνικές δεξιότητες.
Μαθαίνει να συνεργάζεται, να αντιμετωπίζει δυσκολίες, να αναλαμβάνει
ευθύνες, να συμμορφώνεται στους κοινούς κανόνες, να είναι λειτουργικό
μέλος μιας κοινωνικής ομάδας
Και 6. Είναι ο καλύτερος τρόπος να περάσει τις διακοπές του!

– ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν ΑΜΕΣΑ,καθώς το πρόγραμμα λήγει
στις 20 Απριλίου.

– Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται είναι οι εξής:

Α)το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 28.000 €

Β) Ο δικαιούχος του προγράμματος (ένας από τους 2 γονείς δηλαδή )
να έχει πραγματοποιήσει το έτος 2016 ως εργαζόμενος/η ,με σχέση
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες
εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ- ETAM), με εισφορές πλήρεις ή
μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας

ή

το έτος 2016 να έχει λάβει ως άνεργος/η τουλάχιστον 50 ημερήσια
επιδόματα τακτικής επιδότησης
ανεργίας

ή

η μητέρα το έτος 2016 να έχει λάβει από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενη
τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας

ή

να είναι άνεργος/η εγγεγραμμένος/η στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με
συνεχόμενο χρονικό
διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων τουλάχιστον
τεσσάρων (4) μηνών

– Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και δεν χρειάζεται κανένα
δικαιολογητικό,εκτός από ειδικές περιπτώσεις.

– Οι γονείς έχουν το δικαίωμα να κάνουν την αίτηση τους και μετά να
επιλέξουν κατασκήνωση ή εάν θέλουν να την ακυρώσουν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ