Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό από Α/Κ Ρίγανης έως και Α/Κ Άρτας

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποφόρτισης πλεγμάτων συγκράτησης πρανών, από την εταιρεία “ ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. “ η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας αποφάσισε τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός, στο τμήμα από Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+202), έως και Α/Κ Άρτας (χ/θ 140+891) για την υλοποίηση εργασιών αποφόρτισης πλεγμάτων συγκράτησης πρανών.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν ισχύ από τη Δευτέρα 21.09.2020 έως και την Παρασκευή 27.11.2020, με εξαίρεση τις Κυριακές και το χρονικό διάστημα από 25/10/2020 έως και 29/10/2020.
Σημειώνεται ότι οι εργασίες θα εκτελούνται Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 07.00΄ έως τις 19.00’ και το Σάββατο από τις 07.00΄ έως τις 14.00΄. Επίσης, δεν θα υλοποιείται ανά ημέρα εργασίας άνω της μιας κυκλοφοριακής ρύθμισης σε κάθε κλάδο κυκλοφορίας, αλλά θα δύναται να πραγματοποιείται ταυτόχρονος αποκλεισμός και στους δυο κλάδους κυκλοφορίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ