«Λέμε ΟΧΙ στὰ νέα Θρησκευτικά»: Συλλαλητήριο καί πορεία στά Προπύλαια στίς 4-3-2018

Τὴν Κυριακὴ 4 Μαρτίου 2018 καὶ ὥρα 13:00 θὰ πραγματοποιηθεῖ συλλαλητήριο καὶ πορεία στά Προπύλαια, ὡς ἔνδειξη διαμαρτυρίας στὰ νέα ἀπαράδεκτα βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Κεντρικός ὁμιλητῆς θά εἶναι ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, καθηγητής παιδαγωγικῆς – χριστιανικῆς παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ καί πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ), μὲ θέμα: «Ἡ Χριστομαχία στὰ νέα Θρησκευτικὰ καὶ οἱ συνέπειές της στὴν ἀγωγὴ τῶν νέων μας».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ