ΜΑΜΑ, ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ: Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την προστασία του γάμου και της οικογένειας

Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι ιερώτατοι θεσμοί του Γάμου και της Οικογένειας δεν διέρχονται απλώς κρίση στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, αλλά και την έμπρακτη αμφισβήτησή τους σε επίπεδο εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Τα προσφάτως αναγνωρισθέντα και από την Ελληνική Πολιτεία «σύμφωνα συμβίωσης» ετεροφύλων και ομοφύλων ζευγαριών· τα διάφορα επιχειρήματα που ακούγονται υπέρ της αναγνωρίσεως του δήθεν «γάμου» των ομοφυλοφίλων και της δυνατότητας υιοθεσίας· η δραματική αύξηση του αριθμού των διαζυγίων και των ελεύθερων
συμβιώσεων· η ολοένα αυξανόμενη εκτός γάμου τεκνογονία κ.α. αποτελούν μερικές πτυχές της προβληματικής αυτής.
Ως Εκκλησία και ως μεμονωμένοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασπαζόμαστε τις χριστιανικές αξίες και παραδόσεις, που προσδίδουν συγκεκριμένο νόημα και περιεχόμενο στον Γάμο, την Οικογένεια και την οικογενειακή σχέση.
Καλούμαστε, λοιπόν, να στηρίξουμε με την υπογραφή μας την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την προστασία του Γάμου και της Οικογένειας», στην οποία συμμετέχει η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) και η οποία τυγχάνει τῆς αμέριστης στήριξης και ευλογίας της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος.
Η πρωτοβουλία αυτή φέρει τον τίτλο: «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδί» και αποβλέπει στη θεσμοθέτηση ενός κοινοτικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θα εφαρμόζεται οριζόντια και θα ορίζει με σαφήνεια την έννοια του γάμου και της οικογένειας στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα θα αναγνωρίζει ότι:
«Γάμος» είναι μία μόνιμη και πιστή ένωση του άνδρα και της γυναίκας με σκοπό την ίδρυση Οικογένειας.
«Οικογένεια» συγκροτείται από έναν Πατέρα, μία Μητέρα και τα τέκνατους.
«Οικογενειακή σχέση» είναι η έννομη σχέση μεταξύ δύο συζύγων η μεταξύ γονέως και τέκνου.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπογράψουν τη σχετική έντυπη δήλωση υποστήριξης της ως άνω Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών στους Ι. Ναούς μας μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2016.
http://www.mumdadandkids.eu/el

imli.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ