Μετονομασία ΤΔΠΦΠ : Την ερχόμενη Παρασκευή συζητείται η επίκαιρη ερώτηση Γ. Βαρεμένου

Την ερχόμενη Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου, προγραμματίστηκε να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο η επίκαιρη ερώτηση του Αντιπροέδρου της Βουλής, βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Βαρεμένου για τη μετονομασία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο, σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, όπως έχει προτείνει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος και ζητεί ο Σύλλογος των φοιτητών του.
Με την επίκαιρη ερώτησή του ο Γιώργος Βαρεμένος ζητεί από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να ενημερώσει τη Βουλή τι προτίθεται να πράξει, ώστε το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος να μετονομασθεί, όπως προτείνουν και ζητούν τα αρμόδια όργανά του και ο Σύλλογος των φοιτητών, και να ενισχυθεί με το αναγκαίο για την περαιτέρω αναβάθμισή του, Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό.
Το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης έχει ως εξής:
«Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ιδρύθηκε το 1998 στο Αγρίνιο ως τμήμα της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 2009 εντάχθηκε στο αυτόνομο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και από το 2013, όταν αυτό καταργήθηκε, στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Η φοίτηση στο Τμήμα είναι πενταετής. Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό αριθμούσε 18 μέλη το 2015, οι ενεργοί φοιτητές ανέρχονται σε 800, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών λειτουργεί από το 2015, η ερευνητική δραστηριότητα αυξάνεται με 3,52 άρθρα ανά άτομο το 2014, έναντι 2,60 το 2000.
Ήδη από το 2009 η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχει ζητήσει τη μετονομασία του σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ως προϋπόθεση για την ένταξη των αποφοίτων του στο ΤΕΕ και την αναγνώριση των σχετικών επαγγελματικών δικαιωμάτων. Το αίτημα αυτό, που υποστηρίζεται από τον Σύλλογο Φοιτητών του Τμήματος και αντιμετωπιζόταν θετικά από την τέως αρμόδια Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας κ. Σία Αναγνωστοπούλου, οδήγησε στις αναγκαίες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο, όπως βεβαιώνει η διοίκηση του Τμήματος, έχει εναρμονιστεί πλήρως με τα προγράμματα σπουδών των υφισταμένων Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος. Το ίδιο ισχύει και για τη σύνθεση του ΔΕΠ, παρά τη μείωση που έχει υποστεί και την άρνηση της διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών να το ενισχύσει.
Με αυτά τα δεδομένα, ερωτάται ο κ. Υπουργός τι προτίθεται να πράξει, ώστε το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών:
– Να μετονομασθεί σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, όπως προτείνουν και ζητούν τα αρμόδια όργανά του και ο Σύλλογος των φοιτητών.
– Να ενισχυθεί με το αναγκαίο για την περαιτέρω αναβάθμισή του, Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ