Με επιτυχία η ενηµερωτική διηµερίδα µε θέµα «Μεταµόσχευση Μυελού των Οστών και η σηµασία της Εθελοντικής Προσφοράς» που διοργανώθηκε από την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ΕΠΟΚΑΛ ∆ήµου Λευκάδας

Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Νοεµβρίου 2016 στο Πνευµατικό Κέντρο
πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία η ενηµερωτική διηµερίδα µε θέµα «Μεταµόσχευση
Μυελού των Οστών και η σηµασία της Εθελοντικής Προσφοράς» που διοργανώθηκε
από την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ΕΠΟΚΑΛ ∆ήµου Λευκάδας σε συνεργασία µε το
Σύλλογο “ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ” Τράπεζα Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών και τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
Η διηµερίδα είχε στόχο µέσα από την ενηµέρωση να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να
αναδείξει τη σπουδαιότητα της εθελοντικής προσφοράςµυελού των οστών.
Ταυτόχρονα κάθε παρευρισκόµενος είχε την δυνατότητα να πληροφορηθεί και να
συζητήσει τυχόν απορίες ή προβληµατισµούς τουγια την διαδικασία της
µεταµόσχευσής µε το εξειδικευµένο προσωπικό του Συλλόγου “ΟΡΑΜΑ
ΕΛΠΙ∆ΑΣ”,πριναποφασίσει να γίνει δότης.
Θεωρούµε πολύ σηµαντικό ότι 82 συµπολίτες µας δέχθηκαν την πρόσκληση και έγιναν
εθελοντές δότες αφού συµπλήρωσαν το σχετικό έντυπο και έδωσαν ανώδυνα δείγµα
στοµατικού επιχρίσµατος.
Η ∆ΕΠΟΚΑΛ θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συνεννόηση µε το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ
ΕΛΠΙ∆ΑΣ» µε στόχο την στήριξη αυτής της προσπάθειας ώστε µε την ανάδειξη της
κοινωνικής ευαισθησίας και την αξιοποίησή της, το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο να
γίνεται ζωή.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και τις δύο ηµέρες πραγµατοποιήθηκαν
δραστηριότητες απασχόλησης παιδιών. Οι λιλιπούτιοι φίλοι µας έφτιαξαν κάρτες και
έστειλαν τις ευχές τους στα παιδιά που νοσηλεύονται στην Ογκολογική Μονάδα
Παίδων «ΜΑΡΙΑΝΑ Β. ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙ∆Α» Γ.Ν.Π. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».
Ευχαριστούµε θερµά το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» για την ανταπόκριση και
ιδιαίτερα τον κ. Στ. Γραφάκο, την κ. Γ. Αυγερινού, την κ. Ελ. Τρίκκα και την κ. Εφη
Βλάµη. Επίσης τους εθελοντές τόσο από την Οµάδα Σαµαρειτών Πάτρας του Ε.Ε.Σόσο
και από τη Λευκάδα για τη σηµαντική συνεισφορά τους στην επιτυχία της διηµερίδας.
Η Κοινωφελής ∆ΕΠΟΚΑΛ ∆ήµου Λευκάδας, θα συνεχίσει να σχεδιάζει και να υλοποιεί
κοινωνικές δράσεις µε τελικούς ωφελούµενους τους συµπολίτες µας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ