Μ. Τζούφη Βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ.- Κατάθεση Επίκαιρης Ερώτησης για το «Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ άνω των 50»

Η Μερόπη Τζούφη, βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε Επίκαιρη Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τη χαμηλή απορροφητικότητα του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ατόμων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50».
Η διοίκηση του ΟΑΕΔ εξέδωσε δημόσια πρόσκληση στις 21.03.2016 προς ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π. και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα να ενταχθούν, με σκοπό την πρόσληψη ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών.
Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης είναι εννέα (9) μήνες με δυνατότητα επέκτασης. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται μέχρι και στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 500€ (συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές, οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη και οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας).
Ωστόσο σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, η συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι χαμηλή με αρκετές θέσεις να παραμένουν κενές. Λαμβάνοντας υπόψη πως η καταπολέμηση της ανεργίας και η άρση των εμποδίων για την εύρεση εργασίας με αξιοπρεπείς όρους αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης, γεγονός που αποδεικνύεται από την επιδότηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, η Μερόπη Τζούφη απευθύνεται στο αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε το Πρόγραμμα να στελεχωθεί πλήρως, αλλάζοντας πιθανά τις προϋποθέσεις συμμετοχής ώστε να αρθούν τα όποια αντικίνητρα υπό τις σημερινές δυσμενείς συνθήκες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ