Μ.Τριανταφύλλου: Μέτρα για την προστασία της ποιότητας του ελληνικού ακτινίδιου και την αποτροπή απώλειας της προστιθέμενης αξίας του

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των οποίων και η Μαρία Τριανταφύλλου, με ερώτησή τους, ζητούν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου, άμεση εφαρμογή μέτρων για την προστασία της ποιότητας του ελληνικού ακτινιδίου και την αποτροπή της απώλειας της προστιθέμενης αξίας του.
Αξίζει να σημειωθεί πως η χώρα μας είναι τρίτη παγκοσμίως στην παραγωγή ακτινιδίου μετά τη Νέα Ζηλανδία και την Ιταλία.
Όμως, η καθυστέρηση εφαρμογής ενός στοχευόμενου σχεδίου στη διαχείριση της παραγωγής αφαιρεί δυνατότητες, κάτι, που δυστυχώς σε συνδυασμό με τα προβλήματα, που αναφέρουν και οι ίδιοι οι παραγωγοί και συνεταιριστικοί φορείς απειλούν το μέλλον της παραγωγής ακτινιδίου στη χώρα μας.
Η μη τήρηση των αποφάσεων για την περίοδο κοπής, η παράνομη και χωρίς τυποποίηση εξαγωγή του, η αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία) είναι ζητήματα, που χρήζουν άμεσης παρέμβασης από πλευράς ηγεσίας του Υπουργείου, σύμφωνα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση τίθενται τα εξής ερωτήματα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
1) Σε ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει προχωρήσει το υπουργείο για τον έλεγχο α) της παράνομης πρόωρης κοπής και β) της παράνομης χωρίς τυποποίηση εμπορίας και εξαγωγής των ακτινιδίων.
2) Υπάρχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του μητρώου εμπόρων, που θα βάλει οριστικό τέλος στη δραστηριότητα αφερέγγυων και ανεξέλεγκτων δικτύων εμπορίας και εξαγωγής ακτινιδίων;
3) Ποια συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των ακτινιδιοπαραγωγών και των συνεταιριστικών τους φορέων περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Υπουργείου, προκειμένου να παραμένει στις τοπικές κοινωνίες και στη χώρα η προστιθέμενη αξία του προϊόντος;

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ