Νέα Οδός – Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας

Με ιδιαίτερη χαρά, η Νέας Οδός μοιράζεται με όλους τους συμ-μετόχους της, το δεύτερο κατά σειρά απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητάς της, που αναφέρεται στο έτος 2015 και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI G4 του διεθνούς οργανισμού Global Reporting Initiative.
Η ανακοίνωση αναφέρει
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το 2015:
Το ετήσιο «Κοινωνικό Προϊόν», η συμβολή μας δηλαδή στην κοινωνική ανάπτυξη ανήλθε σε 302.003.720€.
Υλοποιήσαμε έργα προστασίας Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας ύψους 839.377€.
Επενδύσαμε 35.811€ σε δράσεις Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 15.680€ σε δράσεις εκπαίδευσης και 6.753€ σε καμπάνιες ευαισθητοποίησης με θέμα την οδική ασφάλεια.
Τηρήσαμε στην πράξη την δέσμευσή μας για συνεχή ανάπτυξη του προσωπικού μας αφού το 48,3% των ανθρώπων μας, συμμετείχε έστω και μια φορά σε εκπαιδευτικά προγράμματα το 2015.
Ενοποιήσαμε και πιστοποιήσαμε τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας & ασφάλειας και ποιότητας, ενώ για πρώτη φορά πιστοποιήσαμε το σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας της εταιρίας μας.
Τις παραπάνω, αλλά και πολλές ακόμα πράξεις και καλές πρακτικές που ακολουθήσαμε, τις συγκεντρώσαμε, τις αξιολογήσαμε και τις αποτυπώσαμε και στον 2ο κατά σειρά απολογισμό μας, τον οποίο και μπορείτε να διαβάσετε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας www.neaodos.gr, στην ενότητα ΕΤΑΙΡΙΑ / ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕ.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Νέας Οδός, είναι από τις ελάχιστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που επέλεξαν να αποστείλουν προς εξέταση των απολογισμό τους στον ίδιο το διεθνή οργανισμό Global Reporting Initiative, ο οποίος και έλεγξε την επάρκεια και συνοχή του πίνακα δεικτών GRI (Content Index Review) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI G4.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ