Νέος αξονικός τομογράφος 16 τομών στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Με το υπ’αρ. ΦΕΚ1926-2/6/2017 τ.Β’ και των ακόλουθων υπουργικών αποφάσεων εγκρίθηκε η τοποθέτηση ενός πολυτομικού Αξονικού Τομογράφου 16 τομών στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.
Διενεργούσα αρχή του Διαγωνισμού για συνολικά Δεκατέσσερα (14) Νοσοκομεία της χώρας είναι το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ.
Τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα αποσταλούν προς τη διενεργούσα αρχή τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και ότι τεχνικό έχει ζητηθεί αναφορικά με τη βέλτιστη λειτουργία του νέου Αξονικού Τομογράφου 16 τομών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ