Νοσοκομείο Αγρινίου: Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τα εμβολιαστικά κέντρα

Σας ενημερώνουμε ότι τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τα Εμβολιαστικά Κέντρα
του Νοσοκομείου Αγρινίου, για πληροφορίες, είναι τα εξής:
Εμβολιαστικό Κέντρο (εμβόλιο της Pfizer): 2641 3 61192
Εμβολιαστικό Κέντρο (εμβόλιο της AstraZeneca): 2641 3 61283
Εμβολιαστικό Κέντρο (εμβόλιο της Johnson & Johnson): 2641 3 61283

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ