Ν. Φαρμάκης προς ΕΝΠΕ: «Οι μεταφορείς να λάβουν ως αποζημίωση μέρος των πόρων μεταφοράς μαθητών, για τα δρομολόγια που δεν έγιναν λόγω κλειστών σχολείων»

Την καταβολή μέρους της προϋπολογισθείσας δαπάνης των Περιφερειών για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, ως αποζημίωση στους επαγγελματίες αυτοκινητιστές (λεωφορεία και ταξί), στις περιοχές όπου τα σχολεία έμειναν κλειστά και δεν πραγματοποιήθηκαν δρομολόγια (χωρίς την ευθύνη των αυτοκινητιστών) εισηγήθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης στο Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών, ζητώντας να υιοθετηθεί το αίτημα συλλογικά και να ζητηθεί από την Πολιτεία η υλοποίηση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

Ο κ. Φαρμάκης, στην πρότασή του, σημειώνει πως μέσω της συγκεκριμένης πρότασης, η οποία διαθέτει και ισχυρή νομική δικαιολόγηση, θα βοηθηθεί ο κλάδος των επιβατικών μεταφορών που είναι ένας ακόμα κλάδος ο οποίος έχει υποστεί ισχυρό πλήγμα λόγω της πανδημίας.

Επιπλέον, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, επισημαίνει πως οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ Περιφερειών και μεταφορέων δεν μπορούν να τύχουν καταγγελίας από καμία πλευρά, δεδομένου ότι τα μέτρα κατά της πανδημίας και η λειτουργία των σχολικών μονάδων είναι δυναμικά, με αποτέλεσμα και οι Περιφέρειες και οι μεταφορείς να πρέπει να παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα και σε θέση να διαθέσουν τα μέσα τους όποτε αυτό τους ζητηθεί για την εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης που τους έχει ανατεθεί.

«Το παραπάνω είναι προφανές ότι συνιστά υπέρμετρο μεν αλλά αναγκαίο για την εκπλήρωση του δημοσίου συμφέροντος σκοπού της μεταφοράς των μαθητών σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και όταν συντρέξουν οι απαιτούμενες συνθήκες, περιορισμό των δικαιωμάτων της οικονομικής ελευθερίας και της περιουσίας των μεταφορέων που δικαιολογεί την καταβολή αποζημίωσης ως μέτρο αποκατάστασης των δικαιωμάτων που πλήττονται. Οι Περιφέρειες που αναλαμβάνουν κατ΄ έτος την ευθύνη υλοποίησης του έργου της μεταφοράς των μαθητών επιδιώκουν στην δύσκολη αυτή συγκυρία την διατήρηση κλίματος συνεργασίας και συνεννόησης με τους μεταφορείς και θεωρούν, πρωτίστως, ότι η διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας των επιχειρήσεων αυτών αποτελεί εχέγγυο για την επιτυχή συνέχιση της συνεργασίας αυτής και τα επόμενα έτη» αναφέρει ο κ. Φαρμάκης καταλήγοντας πως η Ένωση Περιφερειών μπορεί να εισηγηθεί προς το Υπουργείο Παιδείας τη διαμόρφωση μίας νομοθετικής ρύθμισης που θα προβλέπει τα εξής:

«Στους οριστικούς και τους προσωρινούς αναδόχους ή μειοδότες που έχει ανατεθεί με αποφάσεις των οικονομικών επιτροπών των Περιφερειών η εκτέλεση δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχολείων ειδικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 να καταβάλλεται αποζημίωση για τα μη εκτελούμενα, λόγω επιβολής μέτρων προστασίας από την μετάδοση του κορωνοϊού δρομολόγια, ανερχόμενη σε ποσοστό 40% επί του εκάστοτε συμφωνηθέντος ποσού αμοιβής. Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται και στους μεταφορείς που εκτελούν δρομολόγια σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 33 παρ. 2 εδ δ του Ν. 4713/2020».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ