Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες Πρέβεζας στην τελετή υποδοχής των νέων φοιτητών

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες Πρέβεζας μετά από πρόσκληση της διοίκησης της Α.Ε.Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ παραβρέθηκαν στην τελετή υποδοχής των νέων φοιτητών σε μια άρτια οργανωμένη εκδήλωση.
Την Ο.Ε.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και μέλος του Εθνικού Συμβούλιου κ. Παντελής Ζέρης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ