Οριστική λύση στο πρόβλημα ύδρευσης της ΤΚ Κρικέλλου από τον Δ.Καρπενησίου

Μετά την αυξημένη ξηρασία και έλλειψη νερού στην ΤΚ Κρικέλλου , ο Δήμος Καρπενησίου από την πρώτη στιγμή δεσμεύτηκε και υλοποίησε μια σειρά από δράσεις για την επίλυση του προβλήματος. Αρχικά έγινε αντικατάσταση με ίδια μέσα , τμήμα του εξωτερικού δικτύου μήκους 1 χλμ. , στη συνέχεια αντικαταστάθηκε τμήμα του εσωτερικού δικτύου του κάτω μέρος του οικισμού , που παρουσίαζε συχνές βλάβες, και τέλος πριν λίγες μέρες υλοποιήθηκε γεώτρηση , ύστερα από έρευνα στην περιοχή για τον εντοπισμό κατάλληλης θέσης.
Το καλό νέο είναι ότι από την γεώτρηση προέκυψε πολύ μεγάλη ποσότητα νερού (500κ.μ. / 24ωρο) , που δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα ύδρευσης την ΤΚ Κρικέλλου. Να σημειωθεί ότι η μέγιστη ποσότητα που εξασφαλιζόταν από τις μέχρι τώρα υδρομαστεύσεις ήταν 240κ.μ. το 24ωρο.
Η προσπάθεια συνεχίζεται , για επίλυση προβλημάτων και σε άλλες Τοπικές Κοινότητες , στις οποίες υπήρχαν παρόμοια προβλήματα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Σε συνεργασία με τους Προέδρους των ΤΚ , η Υπηρεσία Ύδρευσης και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου , διερευνούν κάθε δυνατότητα εκμετάλλευσης των πηγών των οικισμών αυτών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ