Ο Γιώργος Κασσαβέτης νεος Γραμματέας Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αιτωλ/νιας

Σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2016 συνήλθε η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αιτωλοακαρνανίας με σκοπό την συγκρότηση σε σώμα και την εκλογή Γραμματέα.
Κατόπιν ψηφοφορίας, Γραμματέας εκλέχθηκε ο Γεώργιος Κασσαβέτης.
Αναπληρωτής Γραμματέας εκλέχθηκε ο Νίκος Αθανασιάδης.
Υπεύθυνος Οργανωτικού και Επικοινωνίας εκλέχθηκε ο Γεράσιμος Σαμαράς.
photo-gatosstakeramidia.blogspot.g

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ