Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών για την Παγκόσμια Ημέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών

Η 14η Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών. Ο όρος «συγγενείς ή εκ γενετής καρδιοπάθειες» αναφέρεται σε ανωμαλίες διάπλασης της καρδιάς που φέρει το άτομο από την ημέρα της γέννησής του. Το παιδί με συγγενή καρδιοπάθεια έχει πλέον μεγάλες πιθανότητες να ζήσει μια φυσιολογική ζωή ενήλικα. Ωστόσο, η μετέπειτα κινητική εξέλιξη και καρδιοαναπνευστική του λειτουργία πιθανά να διαφέρει με αυτή των υγιών παιδιών, γεγονός που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα, συνεπώς την ποιότητα ζωής του.

Η φυσικοθεραπεία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο είτε προ-εγχειρητικά είτε μετεγχειρητικά (στη μονάδα εντατικής θεραπείας, στο νοσοκομείο, στο σπίτι).

Με τη βοήθεια του φυσικοθεραπευτή και με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος καρδιολόγου, οι ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να δραστηριοποιηθούν και να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα άσκησης, το οποίο είναι ασφαλής, εφικτό και ωφέλιμο (Morrison et al., 2013). Βασικοί στόχοι αυτών των προγραμμάτων άσκησης είναι:
1. Η προώθηση της αυτοδιαχείρισης και της αυτοεξυπηρέτησης με στόχο την ανεξαρτητοποίηση του ατόμου
2. Η προώθηση της ίσης συμμετοχής του στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή του ενήλικα
3. Η ενίσχυση της συνολικής ποιότητας της ζωής του
4. Η μείωση της νοσηρότητας που σχετίζεται με την ασθένεια

Τα προγράμματα άσκησης συνήθως περιλαμβάνουν επιτηρούμενη αερόβια άσκηση είτε με τη χρήση ποδηλάτου και κολύμβησης, είτε με τη μορφή παιχνιδιού, εάν πρόκειται για ασθενή παιδικής ή νεαρής ηλικίας.

Η καθημερινή φυσική δραστηριότητα προλαμβάνει χρόνιες συνοδές παθήσεις (Sandberg et al., 2016). Η δια βίου ένταξη της άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας των ασθενών έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει το κόστος των επανανοσηλειών, τις ημέρες νοσηλείας, τη νοσηρότητα και τη θνητότητα που σχετίζεται με τις συγγενείς καρδιοπάθειες (Bjarnason-Wehrens et al., 2012).

Η αναπνευστική και η μυική αδυναμία είναι συχνή και παρόμοια με αυτή των ατόμων τρίτης ηλικίας με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια. Βελτιώνοντας την καρδιοαγγειακή και αναπνευστική ικανότητα, η κόπωση είναι λιγότερη στην καθημερινότητα των ασθενών, με αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής τους (Dulfer et al, 2014).

Το Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) μέσω δράσεων, προάγει, αναγνωρίζει, εκπαιδεύει, αλλά και ενημερώνει το ευρύ κοινό, για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, πρόληψης, αξιολόγησης και κλινικής εφαρμογής της κατάλληλης θεραπείας-αποκατάστασης για την καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ