Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θα προσβάλει στα δικαστήρια τον νέο Νόμο για το ασφαλιστικό

Τη δικαστική οδό θα ακολουθήσει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών προκειμένου να προσβάλει τον νέο νόμο για το ασφαλιστικό. Το θέμα αυτό το οποίο αφορά τον καθορισμό των ασφαλιστικών εισφορών για το 2017 με βάση το φορολογητέο εισόδημα του 2015, μετά την Υπουργική Aπόφαση και των εγκυκλίων που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, συζητήθηκε μεταξύ άλλων στην έκτακτη συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Ιανουαρίου.

Το Κ.Δ.Σ αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον Νομικό σύμβουλο, προκειμένου να διερευνήσει τον πλέον ορθό τρόπο προσβολής του Νόμου, σε συνεργασία με τους άλλους επιστημονικούς κλάδους, που επίσης θίγονται από τον συγκεκριμένο Νόμο.

Από την πρώτη στιγμή που διαφάνηκε η πρόθεση της Κυβέρνησης να ψηφίσει τον συγκεκριμένο Νόμο (πριν από 1 χρόνο), ο Π.Σ.Φ συμμετείχε στις εκδηλώσεις αντίδρασης κατά του Νόμου, μαζί με τους άλλους επιστημονικούς φορείς, τονίζοντας πόσο άδικος είναι ο νέος Νόμος, καθώς δεν είναι ανταποδοτικές οι αυξημένες εισφορές, καθώς και πόσο θα επηρεάσει στην αύξηση της φοροδιαφυγής, καθώς δίνει ένα επιπλέον κίνητρο στους φοροδιαφεύγοντες.

Η πλειονότητα των ελευθεροεπαγγελματιών φυσικοθεραπευτών έχει απόλυτα δηλωθέντα πραγματικά εισοδήματα, λόγω ΕΟΠΥΥ, και μάλιστα όχι μόνο δεν μπορεί να φοροδιαφεύγει, αλλά θα υπολογίζεται ασφαλιστική εισφορά σε εκδοθέντα τιμολόγια προς τον ΕΟΠΥΥ, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ