ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Επιμελητηρίων Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας για το Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας .
[videojs_video url=”http://www.acheloostv.gr/online/images/videos/EIDHSEIS/18_12_16/EPIMELHTHRIO.mp4″]

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ