Πάτρα: Υλοποίηση πιλοτικών δικτύων 5G σε επιλεγμένους Δήμους της χώρας

Η πόλη μας βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, παίρνοντας τα ηνία μαζί με το Δήμο Τρικκαίων ως προς την εισαγωγή στην κοινωνία των gigabyte. Πρόκειται για μία πρόκληση μέσω της οποίας η πόλη μας, μέσω της πόλης «πιλότου» θα μετατραπεί σε «έξυπνη πόλη».

Το εγχείρημα αυτό εμπεριέχει στρατηγικά στοιχεία για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με ατμομηχανή τις ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίας πέμπτης γενιάς (5G). Οι νέες υποδομές 5G που θα προκύψουν θα αξιοποιήσουν το παραγωγικό και επιστημονικό δυναμικό της ευρύτερης περιοχής, στην έρευνα, στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα απαντώντας στις ανάγκες της κοινωνίας, της πόλης και των πολιτών.

Η επιλογή του Δήμου μας από την Κυβέρνηση για την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας αποτελεί πρόκληση καθώς κατά καιρούς σε σημαντικά βήματα, κυρίως τεχνολογικά, τα κύματα τεχνοφοβίας υψώνονται επικίνδυνα λειτουργώντας ως τροχοπέδη στην όποια αναπτυξιακή προσπάθεια. Η συμμετοχή του Δήμου θα πρέπει να διασφαλίσει τον έλεγχο των υποδομών, το κόστος των υπηρεσιών, το νέο πεδίο στην έρευνα και επιστήμη και φυσικά στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών, προτείνει, ο Δήμος Πατρέων με τη συμμετοχή και αρωγή των επιστημονικών, παραγωγικών και επιχειρηματικών Φορέων να προχωρήσει σε σύσκεψη με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ώστε το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η πόλη μας άλλωστε είναι δεκτική στη καινοτομία, και στην επερχόμενη επανάσταση θα είναι πρωτοπόρος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ