Παγκόσμια ημέρα κατά της Κακοποίησης του Παιδιού- Η ΣΙΩΠΗ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑ

Η 19η Νοεμβρίου έχει ανακηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης του παιδιού. Η συγκεκριμένη ημερομηνία συνοδεύει την 20η Νοεμβρίου η οποία είναι Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού όπως αυτά ορίζονται από την διεθνή σύμβαση του Ο.Η.Ε.
Οι βασικές αρχές της σύμβασης περιλαμβάνουν Δικαιώματα Επιβίωσης, Ανάπτυξης, Προστασίας και Δικαιώματα Συμμετοχής. Η Ελλάδα επικύρωσε την σύμβαση στις 2 Δεκεμβρίου του 1992 (Ν.2101/92).
Ο όρος «Κακοποίηση/Παραμέληση του Παιδιού» αναγνωρίστηκε ως αυτοτελές φαινόμενο μόλις στα μέσα του 20ου αιώνα, παρά το γεγονός ότι το φαινόμενο εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης των παιδιών περιγράφεται στην παγκόσμια ιστορία από τους μυθολογικούς ακόμη χρόνους, τόσο από τους γονείς τους όσο και από την ίδια την κοινωνία.
Η παιδική κακοποίηση αποτελεί συχνό και σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο του αιώνα μας. Τα παιδιά συνήθως κακοποιούνται μέσα στην ίδια τους την οικογένεια ή από άτομα που γνωρίζουν στο ευρύτερο περιβάλλον τους και  σπανιότερα από αγνώστους.
Υπολογίζεται ότι περίπου 500 εκατομμύρια μέχρι και 1,5 δισεκατομμύριο παιδιά πέφτουν θύματα βίας κάθε χρόνο. Επίσης εκτιμάται ότι κάθε χρόνο τουλάχιστον 275 εκατομμύρια παιδιά σ” όλο τον κόσμο, βιώνουν τη βία μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
Στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, 4000 παιδιά κακοποιούνται σοβαρά κάθε χρόνο. Πάνω από 100 πεθαίνουν και πάνω από 100 μένουν σοβαρά ανάπηρα, ενώ το σύνολο των νέων περιπτώσεων πιθανολογείται ότι ξεπερνά τις 20.000. Παρά την έκταση της παιδικής κακοποίησης, ελάχιστες περιπτώσεις καταγγέλλονται και ακολουθούν τον δρόμο της δικαιοσύνης.
Αυτό μας οδηγεί αντιμέτωπους με ένα πρόβλημα που κάποιοι γνωρίζουν αλλά δεν μιλάνε.

Η σιωπή δεν βοηθά.

Ύστερα από την συνεργασία του Κ.Ε.Σ.Ε.Θ.Ε.Α. με το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α),με το άρθρο 8 του Ν.3961/2011, συστήνονται σε κάθε Δήμο Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α), με σκοπό την οργάνωση ενός πλαισίου παιδικής προστασίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Στο Δήμο Αγρινίου λειτουργεί Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων, από τον Μάιο 2011. Αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, που αναλαμβάνουν να διερευνήσουν περιπτώσεις κακοποίησης-παραμέλησης ανηλίκων, που παραπέμπονται στην Υπηρεσία. Παρέχουν κοινωνική μέριμνα, φροντίδα, αλληλεγγύη και προστασία στους ανηλίκους που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Εάν κάποιο παιδί πιθανόν κακοποιείται ή παραμελείται, μπορεί να καταγγελθεί:

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Δήμου Αγρινίου – Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων, 264136363406 ή 410 (ανώνυμα ή επώνυμα)
Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας: 1107 ή
Εισαγγελία Ανηλίκων Αγρινίου
Η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης των Παιδιών, θα προβεί συμβολικά στην διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου στις δημόσιες υπηρεσίες της πόλης, προκειμένου να ενημερωθούν για τη σύσταση και τη λειτουργία της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ