Παράνομα σκεύη φαγητού από «πλαστικό μπαμπού»

Το τελευταίο χρονικό διάστημα σκεύη φαγητού, που εισάγονται από τρίτες χώρες, ή πωλούνται on-line, ισχυρίζονται ότι είναι κατασκευασμένα, από μπαμπού. Αυτά τα σκεύη είναι πολύ δημοφιλή, στα παιδιά.
Όμως, είναι κατασκευασμένα, από πλαστικό και το μπαμπού, ή άλλες φυτικές ύλες, προστίθενται απλά, ως «γέμιση», για να δώσουν όγκο και σχήμα. Έτσι, παραπλανούνται οι καταναλωτές.

Επιπλέον, το μπαμπού, ο αραβόσιτος και άλλες φυτικές ύλες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, ως πρόσθετες ύλες, σε πλαστικά. Αυτά τα σκεύη φαγητού είναι παράνομα.

Επίσης, η χρήση μπαμπού και άλλων χωρίς έγκριση φυτικών υλών, σε πλαστικά σκεύη, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών. Αυτές οι πρόσθετες ύλες μπορεί να επισπεύσουν την αποικοδόμηση των πλαστικών, με αποτέλεσμα, τη μετανάστευση επικίνδυνων ουσιών, στην τροφή μας, π.χ. μελαμίνης και φορμαλδεΰδης.

Τέλος, είναι αδύνατος ο διαχωρισμός του πλαστικού, από τις φυτικές ύλες, με αποτέλεσμα αυτά τα σκεύη να μη μπορούν να ανακυκλωθούν, άρα δεν είναι φιλικά στο περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, το Μάιο του 2021, ξεκίνησαν μια πανευρωπαϊκή δράση, για να σταματήσουν να κυκλοφορούν στην αγορά, αυτά τα παράνομα και επικίνδυνα σκεύη:

  • Τα σκεύη αυτά σταματούν, στα Ευρωπαϊκά σύνορα, στα τελωνεία και δεν εισέρχονται στην Εσωτερική Αγορά.
  • Οι δασμοί, που είχαν καταργηθεί, επανέρχονται.
  • Οι επιχειρήσεις ενημερώνονται, από τις αρχές των κρατών-μελών, για την παραβίαση της νομοθεσίας.
  • Οι καταναλωτές ενημερώνονται ότι αυτά τα παράνομα σκεύη μπορεί να διατίθενται μέσα από διαδικτυακές αγορές, από εμπόρους εκτός Ε.Ε., ώστε να είναι προσεκτικοί.
  • Οι αρχές των κρατών-μελών ενημέρωσαν τις διαδικτυακές αγορές να αποσύρουν τα παράνομα σκεύη.

Από τις 30 Ιουνίου 2021, τα κράτη-μέλη κοινοποιούν παράνομα σκεύη, στο σύστημα RASFF (Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συναντηθεί, με τις αρχές των κρατών-μελών, τον Οκτώβριο του 2021, οπότε θα συλλέξει περισσότερα στοιχεία. Ταυτόχρονα, έχει προτείνει μια συνάντηση των αρχών των κρατών-μελών, με τις Ενώσεις Καταναλωτών, για τον καλύτερο συντονισμό, στην ενημέρωση των καταναλωτών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ