Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Πρόγραμμα Διαχείρισης Υγείας και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Προσφύγων – Απαραίτητη η αναδιανομή πόρων

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που καλύπτει όλες τις πτυχές του μεταναστευτικού – προσφυγικού ζητήματος στην περιοχή μας, βασισμένο σε τέσσερις πυλώνες που αφορούν στη διαχείριση της υγείας, αλλά και στην ενσωμάτωση των προσφύγων στην τοπική κοινωνία, σχεδίασε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, πρωτοπορώντας σε επίπεδο περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καθώς φροντίζει να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση σε πρώτο βραχυπρόθεσμο επίπεδο και με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης Υγείας και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Μεταναστών και Προσφύγων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», το οποίο παρουσιάστηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και εγκρίθηκε από το Σώμα, διαμορφώνεται σε τέσσερις πυλώνες:
1. Διαχείριση Υγείας Μεταναστών και Προσφύγων
2. Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών και Προσφύγων
3. Διαβίωση – Σίτιση στην κοινωνία
4. Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη διαχείριση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος.
«Στην Περιφέρεια έχουμε μία οραματική πολιτική και εδώ και πολύ καιρό μέσα από τη συμμετοχή μας στα διεθνή φόρα και στις ευρωπαϊκές δομές, σπεύσαμε να ενημερώσουμε και να μιλήσουμε για αυτή την προσφυγική ροή που αυξανόταν καθημερινά, ζητώντας την ανάπτυξη ενός κινήματος υπεράσπισης των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων, αλλά και στήριξης των τοπικών μας κοινωνιών» σημείωσε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας σημειώνοντας πως είναι μείζονος σημασίας πέρα από την συνεργασία των φορέων και τη χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος:
«Πρωτοστατούμε, συμμετέχουμε, υπερασπιζόμαστε και διεκδικούμε, εκτός από την αναδιανομή πόρων, την αναδιανομή βαρών μεταξύ Βορρά και Νότου. Στοχεύουμε στην δημιουργία ενός οδικού χάρτη ενεργειών ανθρωπιστικού και υγειονομικού χαρακτήρα που θέλουμε να απαλύνουν τον πόνο των «περαστικών», αλλά πάντα, συνανθρώπων μας. Ενός χάρτη που θα συμφωνήσουμε και θέλουμε να υλοποιήσουμε μαζί με το μαζικό εθελοντικό κίνημα, τις δομές υγείας και κοινωνικής φροντίδας της περιοχής μας, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, τους φορείς μάθησης και επιχειρηματικής δράσης. Με κάθε πολίτη της Δυτικής Ελλάδας».
Ο Βοηθός Περιφερειάρχη για θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αντώνης Χαροκόπος, παρουσίασε αναλυτικά το Πρόγραμμα σημειώνοντας, ότι σχεδιάστηκε από το δυναμικό της Περιφέρειας, μέσα από την εμπειρία που διαθέτει και τη γνώση του σε αυτό το σημαντικό θέμα.
Κλείνοντας, συμπλήρωσε ο κ. Χαροκόπος: «Η φροντίδα των προσφύγων και των οικογενειών τους αποτελεί ένα θέμα που απαιτεί σύνεση, κοινωνική συνοχή, οδικό χάρτη διαδικασιών. Οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί μπορούν και πρέπει να φθάσουν στη χώρα διαβίωσής τους υγιέστεροι από πολλές απόψεις. Δυστυχώς, όμως, το φαινόμενο αυτό μπορεί να μη διαρκέσει πολύ καθώς επιδρούν παράγοντες όπως η κακή διατροφή, η διαβίωση σε ανθυγιεινά καταλύματα, η έκθεση σε φτώχεια, η βία που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία τους. Οφείλουμε συντεταγμένα να παρέμβουμε στο θέμα αυτό και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες, παρέχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή και υγιεινή διαβίωση».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ