Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος: Στήριξη ύψους 20 εκατ. ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις

Νέα οικονομική στήριξη ύψους 20 εκατ. ευρώ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία ετοιμάζεται να υλοποιήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η νέα δράση θα δημοσιευθεί μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2021 και θα συμπεριλάβει μεγάλο αριθμό επαγγελματιών που δεν κατάφεραν να ενταχθούν στην πρόσκληση που έληξε στις αρχές Νοεμβρίου.

Η διαφορετικότητα του νέου προγράμματος σε σχέση με το προηγούμενο των 30 εκατ. ευρώ που αξιολογείται (η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα), είναι ότι αυτό των 20 εκατ. ευρώ θα περιλαμβάνει όλους ανεξαιρέτως τους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και θα στοχεύει στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούν να απασχολούν μέχρι και τρεις εργαζόμενους, χωρίς να ισχύει πριμοδότηση απασχόλησης. Η περιφερειακή αρχή αφενός αξιολόγησε και βελτίωσε ορισμένα «αδύνατα» σημεία του πρώτου προγράμματος που δομήθηκε ενιαία από την Πολιτεία για όλες τις Περιφέρειες της Χώρας, και αφετέρου επέλεξε συνειδητά το νέο πρόγραμμα να σχεδιαστεί εξ αρχής αντί το ποσό των 20 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε να προστεθεί στα 30 εκατ. ευρώ της προηγούμενης δράσης.

Με αυτό τον τρόπο καταφέρνει να «ανοίξει» ποσοτικά και ποιοτικά το νέο πρόγραμμα, προς όφελος επαγγελματικών κατηγοριών που δεν είχαν εξασφαλίσει την ένταξή τους στην προηγούμενη δράση ενίσχυσης των τοπικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.

Για να φτάσουμε σε αυτό το θετικό σημείο χρειάστηκε να ασκήσει πίεση ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης στον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, τόσο με προσωπική επιστολή του από τις 12 Νοεμβρίου του 2020, όσο και με διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες, ζητώντας να αυξηθεί το ποσό της επιχορήγησης.

Το αίτημα του περιφερειάρχη έγινε δεκτό, αρχικά προφορικά και στη συνέχεια γραπτά, ενημερώνοντας ότι τίθενται στην διάθεση του επιχειρηματικού κόσμου της Δυτικής Ελλάδας επιπλέον 20 εκατ. ευρώ. Για τον σχεδιασμό του νέου προγράμματος η περιφερειακή αρχή διαβουλεύτηκε με τα τρία Επιμελητήρια (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας) και με το Οικονομικό Επιμελητήριο/Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από την αρχή αυτής της κρίσης είχε τονίσει την ανάγκη στήριξης της επιχειρηματικότητας. Γι’ αυτό και θέσαμε πρώτοι ως προτεραιότητα την ανακούφιση του επιχειρηματικού κόσμου από το οικονομικό τσουνάμι της πανδημίας, δημοσιεύοντας πρόσκληση για το πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας ύψους 30 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα του οποίου θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.» μας είπε ο Ν. Φαρμάκης και υπογράμμισε ότι, το πρόγραμμα των 30 εκατ. ευρώ στόχευε στην στήριξη των επιχειρήσεων που απασχολούσαν προσωπικό και εξασφάλισε την ανά κατηγορία διανομή του ποσού, ώστε να μην υπάρξουν μεταξύ τους αδικίες. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε κάθε τέτοιο πρόγραμμα υπάρχουν κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες και ομάδες που δεν καταφέρνουν να επωφεληθούν.

«Για το λόγο αυτό πιέσαμε από την πρώτη στιγμή και καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τους αναγκαίους πόρους που αποτελούν το 11% του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Ελλάδας. Με την νέα πρόσκληση ύψους 20 εκατ. ευρώ που θα απευθύνουμε στον επιχειρηματικό κόσμο της Δυτικής Ελλάδας, θα στοχεύσουμε ακριβώς στην ανακούφιση αυτών που δεν κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στο πρώτο πρόγραμμα. » δήλωσε ο Ν. Φαρμάκης και τόνισε ότι το νέο πρόγραμμα θα απευθύνεται στους μικρούς και πολύ μικρούς επιχειρηματίες που στηρίζουν την οικονομία και την κοινωνική συνοχή ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι δεν θα αισθάνονται πλέον παραμελημένοι.

Για τον περιφερειάρχη η απάντηση στο δίλημμα: «Παίρνω θέση μέσα στην κρίση ή στέκομαι άπραγος πίσω από τις αρμοδιότητές μου;», επιλογή είναι η δράση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ